Veri Uzlaştırması Nedir?

Veri Uzlaştırması nedir? Tanım, Süreç, Araçlar

Veri Uzlaştırması nedir? Veri mutabakatı (DR), veri geçişi sırasında verilerin doğrulanması süreci olarak tanımlanır. Bu süreçte hedef veriler, kaynak verilerle karşılaştırılır.