VBA Mantıksal Operatörleri: AND, OR, NOT, IF NOT NOT Excel VBA

VBA Mantıksal Operatörleri: VE, VEYA, DEĞİL

Excel VBA Mantıksal Operatörleri

Bir müşteri siparişini işlemek istediğinizi varsayalım. Bunun için önce sipariş edilen ürünün var olup olmadığını kontrol etmek istersiniz. Varsa, elinizdeki miktarın yeterli olup olmadığını da kontrol etmek istersiniz. Mantıksal operatörler bu gibi durumlarda kullanışlıdır. Mantıksal operatörler, birden fazla koşulu değerlendirmek için kullanılır.

Ana Excel VBA mantıksal işleçleri AND, OR, NOT aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

G/G Şebeke Açıklama Örnek Çıktı
1VEAND: Birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır. Tüm koşullar doğruysa, AND doğru olarak değerlendirilir. Koşullardan herhangi biri yanlışsa, AND yanlış olarak değerlendirilirEğer doğru = doğru VE yanlış = doğru ise SONRAYANLIŞ
2VEYAVEYA: Bu, birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır. Koşullardan herhangi biri true olarak değerlendirilirse, VEYA true değerini döndürür. Hepsi yanlışsa, OR false döndürürDoğruysa = doğru VEYA doğru = yanlış SONRANS
3OLUMSUZNOT: Bu bir ters fonksiyon gibi çalışır. Koşul doğruysa yanlış, koşul yanlışsa doğru döndürür.DEĞİL ise (doğru) O zamanYANLIŞ

VBA Mantıksal Operatörler Örnek Kaynak Kodu

Basitlik adına, sabit kodlanmış sayıları karşılaştıracağız.

'Ekle seçeneğinden' sayfaya ActiveX düğmeleri ekleyin.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi özellikleri ayarlayın

VBA Mantıksal OperatörleriAşağıdaki tablo, değiştirmeniz gereken özellikleri ve ayrıca güncellemeniz gereken değerleri gösterir.

G/G Kontrol Mülk Değer
1KomutDüğmesi1İsimbtnAND
AltyazıVE Operatörü (0 = 0)
2KomutDüğmesi2İsimbtnOR
AltyazıVEYA Operatör (1 = 1) Veya (5 = 0)
3KomutDüğmesi3İsimbtnNOT
AltyazıDEĞİL Operatör Değil (0 = )

Aşağıdaki kodu btnAND_Click |_+_|

VBA If AND Operatörü

  • 'Eğer (1 = 1) Ve (0 = 0) O zaman' if ifadesi, iki koşulu (1 = 1) ve (0 = 0) birleştirmek için AND mantıksal operatörünü kullanır. Her iki koşul da doğruysa, 'Else' anahtar sözcüğünün üstündeki kod yürütülür. Her iki koşul da doğru değilse, 'Else' anahtar sözcüğünün altındaki kod yürütülür.

Aşağıdaki kodu btnOR_Click |_+_|

VBA If VEYA Operatörü

  • 'Eğer (1 = 1) Veya (5 = 0) O zaman' if ifadesi, iki koşulu (1 = 1) ve (5 = 0) birleştirmek için VEYA mantıksal operatörünü kullanır. Koşullardan herhangi biri doğruysa, Else anahtar sözcüğünün üzerindeki kod yürütülür. Her iki koşul da yanlışsa, Else anahtar sözcüğünün altındaki kod yürütülür.

Aşağıdaki kodu btnNOT_Click |_+_|

Operatör DEĞİLSE VBA

  • 'Değilse (0 = 0) O zaman' VBA If Not işlevi, if ifadesi koşulunun sonucunu olumsuzlamak için mantıksal DEĞİL işlecini kullanır. Koşullar doğruysa, 'Else' anahtar sözcüğünün altındaki kod yürütülür. Koşul doğruysa, Else anahtar sözcüğünün üstündeki kod yürütülür.

Yukarıdaki kodu içeren Excel'i indirin