En İyi 88 ​​Veri Modelleme Mülakat Soruları ve Cevapları

İşte daha yeni ve deneyimli adaylar için veri modelleme mülakat soruları.

1) Veri modelleme nedir?

Veri modelleme, verilerin bir veritabanında saklanması için bir model oluşturma sürecidir. Veri nesnelerinin, farklı veri nesneleri arasındaki ilişki ve kuralların kavramsal bir temsilidir.

2) Çeşitli veri modellerini açıklayın

Temel olarak üç farklı veri modeli türü vardır:

Kavramsal: Kavramsal veri modeli, sistemin neyi içermesi gerektiğini tanımlar. Bu model tipik olarak iş paydaşları ve veri mimarları tarafından oluşturulur. Amaç, iş kavramlarını ve kurallarını düzenlemek, kapsamak ve tanımlamaktır.

Mantıklı: DBMS'den bağımsız olarak sistemin nasıl uygulanması gerektiğini tanımlar. Bu model genellikle veri mimarları ve iş analistleri tarafından oluşturulur. Amaç, teknik bir kurallar ve veri yapıları haritası geliştirmektir.

Fiziksel: Bu veri modeli, sistemin belirli bir DBMS sistemi kullanılarak nasıl uygulanacağını açıklar. Bu model genellikle DBA ve geliştiriciler tarafından oluşturulur. Amaç, veritabanının gerçek uygulamasıdır.

3) Olgu ve olgu tablosunu açıklayın

Gerçek, nicel verileri temsil eder. Örneğin, ödenmesi gereken net tutar. Bir olgu tablosu, sayısal verilerin yanı sıra boyutlu tablolardan gelen yabancı anahtarları içerir.

4) Veri modellemede çeşitli tasarım şemalarını listeleyin

İki farklı türde veri modelleme şeması vardır: 1) Yıldız Şeması ve 2) Kar Tanesi Şeması

5) Denormalizasyonu ne zaman düşünmelisiniz?

Denormalizasyon, veri alınırken tablonun çok fazla katılımı olduğunda kullanılır. Bir veri ambarı oluşturmak için kullanılır.

6) Boyut ve niteliği açıklayın

Boyutlar nitel verileri temsil eder. Örneğin, ürün, sınıf, plan vb. Bir boyut tablosunun metinsel veya açıklayıcı nitelikleri vardır. Örneğin, ürün kategorisi ve ürün adı, ürün boyutu tablosunun iki özelliğidir.

7) Gerçek daha az gerçek nedir?

Gerçek daha az gerçek, gerçek ölçümü olmayan bir tablodur. Yalnızca boyut anahtarlarını içerir.

8) Bellek içi analitik nedir?

Bellek içi analitik, veritabanını RAM'de önbelleğe alma işlemidir.

9) OLTP ve OLAP arasındaki fark nedir?

OLTP OLAP
OLTP çevrimiçi bir işlem sistemidir.OLAP, çevrimiçi bir analiz ve veri alma sürecidir.
Çok sayıda kısa çevrimiçi işlem ile karakterizedir.Büyük miktarda veri ile karakterizedir.
OLTP, geleneksel DBMS'yi kullanır.OLAP bir veri ambarı kullanır.
OLTP veritabanındaki tablolar normalleştirilir.OLAP'taki tablolar normalleştirilmemiştir.
Tepki süresi milisaniye cinsindendir.Tepki süresi saniyeden dakikaya kadardır.
OLTP, gerçek zamanlı iş operasyonları için tasarlanmıştır.OLAP, kategori ve niteliklere göre iş önlemlerinin analizi için tasarlanmıştır.

10) Tablo nedir?

Satır ve sütunların toplamına tablo denir. Her sütunun bir veri türü vardır. Tablo, ilgili verileri tablo biçiminde içerir.

11) Sütun nedir?

Sütun veya alan, ilgili bilgileri içeren dikey bir veri düzenlemesidir.

12) Veri seyrekliğini tanımlayın

Veri seyrekliği, modelin varlığı/boyutu için ne kadar veriye sahip olduğunuz için kullanılan bir terimdir.

13) Bileşik birincil anahtar nedir?

Bileşik birincil anahtar, birincil anahtarın bir parçası olarak birden fazla tablo sütununun kullanıldığı duruma atıfta bulunur.

14) Birincil anahtar nedir?

Birincil anahtar, tablodaki her satırı eşit olmayan şekilde tanımlayan bir sütun veya sütun grubudur. Birincil anahtarın değeri boş olmamalıdır. Her tablo bir birincil anahtar içermelidir.

15) Yabancı anahtarı açıklayın

Yabancı anahtar, üst ve alt tabloyu birbirine bağlamak için kullanılan bir nitelikler grubudur. Alt tabloda bulunan yabancı anahtar sütununun değeri, ana tablodaki birincil anahtarın değerine atıfta bulunur.

16) Meta veri nedir?

Meta veriler, veriler hakkındaki verileri açıklar. Veritabanı sisteminde gerçekte ne tür verilerin depolandığını gösterir.

17) Data mart nedir?

Data mart, bir veri ambarının yoğunlaştırılmış bir versiyonudur ve bir kuruluştaki belirli bir departman, birim veya kullanıcı grubu tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, pazarlama satışları, İK veya finans.

18) OLTP nedir?

Kısaca OLTP olarak bilinen çevrimiçi işlem işleme, 3 katmanlı mimaride işlem odaklı uygulamayı destekler. OLTP, şirket veya kuruluşun günlük işlemlerini yönetir.

19) OLTP sisteminin örnekleri nelerdir?

OLTP sistemine örnek:

 • Metin mesajı gönderme
 • Alışveriş sepetine kitap ekle
 • Online uçak bileti rezervasyonu
 • Online bankacılık
 • Sipariş girişi

20) Kontrol kısıtlaması nedir?

Kontrol kısıtlaması, bir sütundaki bir dizi değeri doğrulamak için kullanılır.

21) Normalleştirme türlerini listeler misiniz?

Normalleştirme türleri şunlardır: 1) birinci normal biçim, 2) ikinci normal biçim, 3) üçüncü normal biçim, 4) dördüncü boyce-codd ve 5) beşinci normal biçim.

22) İleri veri mühendisliği nedir?

İleri mühendislik, mantıksal bir modeli otomatik olarak fiziksel bir uygulamaya çevirme sürecini tanımlamak için kullanılan teknik bir terimdir.

23) PDAP nedir?

Verileri özet olarak saklayan bir veri küpüdür. Kullanıcının verileri hızlı bir şekilde analiz etmesine yardımcı olur. PDAP'taki veriler, raporlamanın kolaylıkla yapılabileceği şekilde saklanır.

24) Kar tanesi şema veritabanı tasarımını açıklar

Bir kar tanesi şeması, bir boyut tablosu ve olgu tablosunun bir düzenlemesidir. Genel olarak, her iki tablo da daha fazla boyut tablosuna bölünür.

25) Analiz hizmetini açıklayın

Analiz hizmeti, veri madenciliğinde veya OLAP'ta kullanılan verilerin birleşik bir görünümünü sunar.

26) Dizi kümeleme algoritması nedir?

Dizi kümeleme algoritması, birbirine benzer veya ilişkili yolları ve olayları olan veri dizilerini toplar.

27) Kesikli ve sürekli veri nedir?

Gizli veriler, sonlu veriler veya tanımlanmış verilerdir. Örneğin, cinsiyet, telefon numaraları. Sürekli veriler, sürekli ve sıralı bir şekilde değişen verilerdir. Örneğin, yaş.

28) Zaman serisi algoritması nedir?

Zaman serisi algoritması, tablodaki verilerin sürekli değerlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, Performans bir çalışan, karı veya etkiyi tahmin edebilir.

29) İş Zekası Nedir?

BI (İş Zekası), ham verileri karlı iş eylemlerini yönlendiren anlamlı bilgilere dönüştüren bir dizi süreç, mimari ve teknolojidir. Verileri eyleme dönüştürülebilir zeka ve bilgiye dönüştürmek için bir yazılım ve hizmet paketidir.

30) Bit eşlemeli dizin nedir?

Bit eşlem dizinleri, bit düzeyinde işlemler yürüterek sorguları yanıtlamak için bit eşlemleri (bit dizileri) kullanan özel bir veritabanı dizini türüdür.

31) Veri ambarını ayrıntılı olarak açıklayın

Veri ambarı, çeşitli kaynaklardan veri toplama ve yönetme sürecidir. Anlamlı kurumsal kurumsal içgörüler sağlar. Veri ambarı, genellikle heterojen kaynaklardan gelen verileri bağlamak ve analiz etmek için kullanılır. Veri analizi ve raporlama için oluşturulmuş BI sisteminin çekirdeğidir.

32) Önemsiz boyut nedir?

Önemsiz boyut, iki veya daha fazla ilişkili kardinaliteyi tek bir boyutta birleştirir. Genellikle Boolean veya bayrak değerleridir.

33) Veri şemasını açıklayın

Veri Şeması, veri ilişkilerini ve yapılarını gösteren şematik bir temsildir.

34) Veri toplama sıklığını açıklayın

Veri toplama sıklığı, veri toplama oranıdır. Ayrıca çeşitli aşamalardan geçer. Bu aşamalar şunlardır: 1) çeşitli kaynaklardan çıkarma, 3) dönüştürme, 4) temizleme ve 5) depolama.

35) Veritabanı kardinalitesi nedir?

Kardinalite, iki varlık veya varlık kümesi arasındaki ilişkinin sayısal bir özelliğidir.

36) Farklı kardinal ilişki türleri nelerdir?

Anahtar kardinal ilişkilerin farklı türleri şunlardır:

 • Bire Bir İlişkiler
 • Bire Çok İlişkiler
 • Çoktan Bire İlişkiler
 • Çoka Çok İlişkiler

37) Kritik Başarı Faktörünü tanımlayın ve dört türünü listeleyin

Kritik Başarı Faktörü, organizasyonun amacına ulaşması için gereken herhangi bir faaliyetin olumlu bir sonucudur.

Dört tür kritik başarı faktörü vardır:

 • Endüstri CSF'leri
 • Strateji CSF'leri
 • Çevresel CSF'ler
 • Geçici CSF'ler

38) Veri madenciliği nedir?

Veri madenciliği, makine öğrenimi, istatistik, yapay zeka ve veritabanı teknolojisini kullanan çok disiplinli bir beceridir. Her şey veriler arasında şüphelenilmeyen/önceden bilinmeyen ilişkileri keşfetmekle ilgilidir.

39) Yıldız şeması ile Kar Tanesi şeması arasındaki fark nedir?

Yıldız Programı Kar Tanesi Şeması
Boyutlar için hiyerarşiler boyut tablosunda saklanır.Hiyerarşiler ayrı tablolara bölünmüştür.
Boyut tablolarıyla çevrili bir olgu tablosu içerir.Boyut tablosuyla çevrili bir olgu tablosu, bu da boyut tablosuyla çevrilidir
Bir yıldız şemasında, olgu tablosu ile herhangi bir boyut tablosu arasındaki ilişkiyi yalnızca tek bir birleştirme oluşturur.Bir kar tanesi şeması, verileri almak için birçok birleştirme gerektirir.
Basit bir veritabanı tasarımına sahiptir.Karmaşık bir veritabanı tasarımına sahiptir
Denormalize edilmiş veri yapısı ve sorgusu da daha hızlı çalışır.Normalleştirilmiş veri yapısı.
Yüksek düzeyde veri yedekliliğiÇok düşük seviyeli veri yedekliliği
Star Join Query Optimization'ı kullanarak daha yüksek performanslı sorgular sunar. Tablolar birden fazla boyutla bağlanabilir.Kar Tanesi Şeması, pek çok boyutla bağlantılı olması muhtemel olmayan merkezi bir olgu tablosu ile temsil edilir.

40) Tanımlayıcı ilişki nedir?

DBMS'de varlık ilişkilerinin belirlenmesi, iki varlık arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır: 1) güçlü varlık ve 2) zayıf varlık.

41) Özyinelemeli ilişki nedir?

Özyinelemeli ilişki, aynı tablonun birincil anahtarına bağlı bir tablodaki bağımsız bir sütundur.

42) İlişkisel veri modellemeyi açıklar

İlişkisel veri modelleme, nesnelerin genellikle normalleştirilmiş bir ilişkisel veritabanında temsilidir.

43) Tahmine dayalı modelleme analitiği nedir?

Sonuçları test etmek ve doğrulamak için kullanılan bir modeli doğrulama veya test etme süreci. Makine öğrenimi, yapay zeka ve istatistik için kullanılabilir.

44) Mantıksal veri modeli ile fiziksel veri modeli arasındaki fark nedir?

Mantıksal veri modeli Fiziksel veri modeli
Mantıksal bir veri modeli, işin gereksinimlerini mantıksal olarak tasarlayabilir.Fiziksel bir veri modeli, hedef veritabanı kaynağı ve özellikleri hakkında bilgi sağlar.
Veritabanında depolanan verilerin fiili uygulamasından sorumludur.Fiziksel bir veri modeli, var olandan yeni bir veritabanı modeli oluşturmanıza ve bilgi bütünlüğü kısıtlamasını uygulamanıza yardımcı olur.
Bir varlık, birincil anahtar nitelikleri, Ters çevirme anahtarları, alternatif anahtar, kural, iş ilişkisi, tanım vb. içerir.Fiziksel bir veri modeli bir tablo, anahtar kısıtlamalar, benzersiz anahtar, sütunlar, yabancı anahtar, dizinler, varsayılan değerler vb. içerir.

45) Farklı kısıtlama türleri nelerdir?

Farklı bir kısıtlama türü benzersiz, boş değerler, yabancı anahtarlar, bileşik anahtar veya kontrol kısıtlaması vb. olabilir.

46) Veri modelleme aracı nedir?

Veri modelleme aracı, veri akışını ve veriler arasındaki ilişkiyi oluşturmaya yardımcı olan bir yazılımdır. Bu tür araçlara örnek olarak Borland Together, Altova Database Spy, casewise, Case Studio 2 vb. verilebilir.

47) Hiyerarşik VTYS nedir?

Hiyerarşik veritabanında, model verileri ağaç benzeri bir yapıda düzenlenir. Veriler hiyerarşik bir biçimde saklanır. Veriler, bir ebeveyn-alt ilişkisi kullanılarak temsil edilir. Hiyerarşik DBMS'de ebeveynin birçok çocuğu olabilir, çocukların sadece bir ebeveyni vardır.

48) Hiyerarşik veri modelinin dezavantajları nelerdir?

Hiyerarşik veri modelinin dezavantajları şunlardır:

 • İşletmenin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak zaman aldığından esnek değildir.
 • Yapı, departmanlar arası iletişimde, dikey iletişimde ve kurumlar arası iletişimde sorunu ortaya koymaktadır.
 • Hiyerarşik veri modeli, bölünme sorunları yaratabilir.

49) Veri modellemenin süreç odaklı yaklaşımını açıklayın

Veri modellemede kullanılan süreç odaklı yaklaşım, varlık-ilişki modeli ile organizasyonel süreç arasındaki ilişkide adım adım bir yöntem izler.

50) Veri modelleme kullanmanın avantajları nelerdir?

Veri ambarında veri modelleme kullanmanın avantajları şunlardır:

 • İş verilerini normalleştirerek ve özelliklerini tanımlayarak yönetmenize yardımcı olur.
 • Veri modelleme, veri fazlalığını azaltmak için çeşitli sistemlerin verilerini bütünleştirir.
 • Verimli veritabanı tasarımı oluşturmayı sağlar.
 • Veri modelleme, organizasyon departmanının bir ekip olarak çalışmasına yardımcı olur.
 • Verilere kolaylıkla ulaşmayı kolaylaştırır.

51) Veri modelleme kullanmanın dezavantajları nelerdir?

Veri modellemeyi kullanmanın dezavantajları şunlardır:

 • Daha az yapısal bağımsızlığa sahiptir
 • Sistemi karmaşık hale getirebilir.

52) İndeks nedir?

Dizin, verileri hızlı bir şekilde almak için bir sütun veya sütun grubu için kullanılır.

53) Mantıksal bir veri modelinin özellikleri nelerdir?

Mantıksal veri modelinin özellikleri şunlardır:

 • Tek bir proje için veri ihtiyaçlarını tanımlar ancak projenin kapsamına bağlı olarak diğer mantıksal veri modelleriyle bütünleşebilir.
 • DBMS'den bağımsız olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
 • Veri öznitelikleri, kesin kesinlik ve uzunluğa sahip veri türlerine sahip olacaktır.
 • Genellikle 3NF'ye kadar tipik olarak uygulanan modele normalizasyon işlemleri.

54) Fiziksel veri modelinin özellikleri nelerdir?

Fiziksel veri modelinin özellikleri şunlardır:

 • Fiziksel veri modeli, tek bir proje veya uygulama için veri ihtiyacını tanımlar. Proje kapsamına göre diğer fiziksel veri modelleri ile entegre edilebilir.
 • Veri modeli, ilişkilerin önemliliğini ve geçersizliğini ele alan tablolar arasındaki ilişkileri içerir.
 • Projede kullanılacak bir VTYS, konum, veri depolama veya teknolojinin belirli bir sürümü için geliştirilmiştir.
 • Sütunlar kesin veri türlerine, atanmış uzunluklara ve varsayılan değerlere sahip olmalıdır.
 • Birincil ve yabancı anahtarlar, görünümler, dizinler, erişim profilleri ve yetkiler vb. tanımlanır.

55) İki tür veri modelleme tekniği nelerdir?

İki tür veri modelleme tekniği şunlardır: 1) varlık-ilişki (E-R) Modeli ve 2) UML (Birleşik Modelleme Dili).

56) UML nedir?

UML (Unified Modeling Language), yazılım mühendisliği alanında genel amaçlı, veritabanı geliştirme, modelleme dilidir. Ana amaç, sistem tasarımını görselleştirmek için genelleştirilmiş bir yol sağlamaktır.

57) Nesneye yönelik veritabanı modelini açıklayın

Nesne yönelimli veritabanı modeli, bir nesneler topluluğudur. Bu nesneler, yöntemlerin yanı sıra ilişkili özelliklere de sahip olabilir.

58) Ağ modeli nedir?

Hiyerarşik model üzerine kurulmuş bir modeldir. Birden fazla ilişkinin kayıtları bağlamasına izin verir, bu da birden fazla kaydı olduğunu gösterir. Bir dizi ebeveyn kaydı ve alt kayıt oluşturmak mümkündür. Her kayıt, karmaşık tablo ilişkileri gerçekleştirmenizi sağlayan birden çok kümeye ait olabilir.

59) Hash nedir?

Hashing, tüm indeks değerini aramak ve istenen verileri almak için kullanılan bir tekniktir. Endeks yapısını kullanmadan diske kaydedilen verilerin doğrudan konumunun hesaplanmasına yardımcı olur.

60) İş veya doğal anahtarlar nedir?

iş veya doğal anahtarlar, bir varlığı benzersiz şekilde tanımlayan bir alandır. Örneğin, müşteri kimliği, çalışan numarası, e-posta vb.

61) Bileşik anahtar nedir?

Bir anahtarı temsil etmek için birden fazla alan kullanıldığında, bileşik anahtar olarak adlandırılır.

62) İlk normal form nedir?

Birinci normal biçim veya 1NF, bir ilişkisel veritabanı yönetim sisteminde mevcut olan bir ilişkinin özelliğidir. Her özniteliğin etki alanı atomik değerler içeriyorsa, herhangi bir ilişki ilk normal biçim olarak adlandırılır. Bu etki alanından bir değer içerir.

63) Birincil anahtar ile yabancı anahtar arasındaki fark nedir?

Birincil anahtar Yabancı anahtar
Birincil anahtar, tablodaki bir kaydı benzersiz şekilde tanımlamanıza yardımcı olur.Yabancı anahtar, tablodaki başka bir tablonun birincil anahtarı olan bir alandır.
Birincil Anahtar hiçbir zaman boş değerleri kabul etmez.Bir yabancı anahtar, birden çok boş değer kabul edebilir.
Birincil anahtar, kümelenmiş bir dizindir ve VTYS tablosundaki veriler, kümelenmiş dizin sırasında fiziksel olarak düzenlenir.Bir yabancı anahtar otomatik olarak kümelenmiş veya kümelenmemiş bir dizin oluşturamaz. Ancak, yabancı anahtar üzerinde manuel olarak bir dizin oluşturabilirsiniz.
Bir tabloda tek Birincil anahtara sahip olabilirsiniz.Bir tabloda birden fazla yabancı anahtarınız olabilir.

64) İkinci normal formun gereksinimleri nelerdir?

İkinci normal formun gereksinimleri şunlardır:

 • İlk normal formda olmalıdır.
 • Tablo ilişkisinin aday anahtarının herhangi bir alt kümesine işlevsel olarak bağımlı olan asal olmayan herhangi bir öznitelik içermez.

65) Üçüncü normal form için kurallar nelerdir?

Üçüncü normal formlar için kurallar şunlardır:

 • İkinci normal formda olmalıdır
 • Geçişli işlevsel bağımlılıkları yoktur.

66) Anahtar kullanmanın önemi nedir?

 • Anahtarlar, bir tablodaki herhangi bir veri satırını tanımlamanıza yardımcı olur. Gerçek dünyadaki bir uygulamada, bir tablo binlerce kayıt içerebilir.
 • Anahtarlar, bu zorluklara rağmen bir tablo kaydını benzersiz bir şekilde tanımlayabilmenizi sağlar.
 • Tablolar arasında bir ilişki kurmanıza ve aralarındaki ilişkiyi tanımlamanıza izin verir.
 • İlişkide kimlik ve bütünlük sağlamanıza yardımcı olur.

67) Vekil Anahtar nedir?

Her kaydı benzersiz bir şekilde tanımlamayı amaçlayan yapay anahtara vekil anahtar denir. Bu tür anahtarlar benzersizdir çünkü doğal birincil anahtarınız olmadığında oluşturulurlar. Tablodaki verilere herhangi bir anlam katmazlar. Vekil anahtar genellikle bir tamsayıdır.

68) Alternatif anahtarı ayrıntılı olarak açıklayın

Alternatif anahtar, tablodaki her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir tablodaki sütun veya sütunlar grubudur. Bir tabloda birincil anahtar için birden çok seçenek olabilir, ancak birincil anahtar olarak yalnızca biri ayarlanabilir. Birincil anahtar olmayan tüm anahtarlara Alternatif Anahtar denir.

69) DBMS'de dördüncü normal form nedir?

Dördüncü normal form, aday anahtar dışında önemsiz olmayan bir bağımlılığın olmaması gereken bir veritabanı normalleştirme düzeyidir.

70) Veritabanı yönetim sistemi nedir?

Veritabanı yönetim sistemi veya DBMS, kullanıcı verilerini depolamak ve almak için bir yazılımdır. Veritabanını yöneten bir grup programdan oluşur.

71) Beşinci normal formun kuralı nedir?

5'te bir masa varNSnormal form sadece 4'te iseNSnormal formdadır ve veri kaybı olmadan herhangi bir sayıda daha küçük tabloya ayrıştırılamaz.

72) Normalleştirme nedir?

Normalleştirme, tabloları veri fazlalığını ve bağımlılığını azaltacak şekilde organize eden bir veritabanı tasarım tekniğidir. Daha büyük tabloları daha küçük tablolara böler ve ilişkileri kullanarak bunları birbirine bağlar.

73) Bir veritabanı yönetim sisteminin özelliklerini açıklamak

 • Güvenlik sağlar ve fazlalığı ortadan kaldırır
 • Veritabanı sisteminin kendi kendini tanımlayan doğası
 • Programlar ve veri soyutlama arasındaki yalıtım
 • Birden çok veri görünümünün desteklenmesi.
 • Veri paylaşımı ve çok kullanıcılı işlem işleme
 • DBMS, varlıkların ve aralarındaki ilişkilerin tablolar oluşturmasına izin verir.
 • ACID konseptini takip eder (Atomisite, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık).
 • DBMS, kullanıcıların paralel olarak verilere erişmesine ve erişmesine ve bunları işlemesine olanak tanıyan çok kullanıcılı bir ortamı destekler.

74) Popüler DBMS yazılımlarını listeleyin

Popüler DBMS yazılımı:

 • MySQL
 • Microsoft Erişimi
 • kehanet
 • PostgreSQL
 • dbase
 • FoxPro
 • SQLit
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Sunucusu.

75) RDBMS kavramını açıklayın

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi, verileri tablolar halinde depolamak için kullanılan bir yazılımdır. Bu tür bir sistemde veriler, demetler ve nitelikler olarak bilinen satır ve sütunlarda yönetilir ve saklanır. RDBMS, güçlü bir veri yönetim sistemidir ve dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır.

76) Veri modelinin avantajları nelerdir?

Veri modelinin avantajları şunlardır:

 • Bir veri modeli tasarlamanın temel amacı, işlevsel ekip tarafından sunulan veri nesnelerinin doğru bir şekilde temsil edildiğinden emin olmaktır.
 • Veri modeli, fiziksel veritabanını oluşturmak için kullanılacak kadar ayrıntılı olmalıdır.
 • Veri modelindeki bilgiler, tablolar, birincil ve yabancı anahtarlar ve saklı yordamlar arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılabilir.
 • Veri Modeli, işletmelerin kuruluşlar içinde ve kuruluşlar arasında iletişim kurmasına yardımcı olur.
 • Veri modeli, ETL sürecindeki veri eşlemelerinin belgelenmesine yardımcı olur
 • Modeli doldurmak için doğru veri kaynaklarını tanımaya yardımcı olun

77) Veri Modelinin dezavantajları nelerdir?

Veri modelinin dezavantajları şunlardır:

 • Veri modeli geliştirmek için, fiziksel veri depolanan özelliklerin bilinmesi gerekir.
 • Bu, karmaşık uygulama geliştirme, yönetim üreten bir navigasyon sistemidir. Bu nedenle, biyografik gerçeğin bilgisini gerektirir.
 • Yapıda yapılan daha küçük değişiklikler bile tüm uygulamada değişiklik yapılmasını gerektirir.
 • DBMS'de bir dizi veri işleme dili yoktur.

78) Çeşitli olgu tablolarını açıklayın

Üç tür olgu tablosu vardır:

 • Katkı: Herhangi bir boyuta eklenen bir ölçüdür.
 • Katkısız: Herhangi bir boyuta eklenemeyen bir ölçüdür.
 • Yarı katkı: Birkaç boyuta eklenebilen bir ölçüdür.

79) Toplu tablo nedir?

Toplama tablosu, 1) Ortalama 2) MAKS, 3) Sayı, 4) TOPLA, 5) TOPLA ve 6) MIN gibi işlevler kullanılarak hesaplanabilen toplu verileri içerir.

80) Onaylanmış boyut nedir?

Uyumlu bir boyut, bir veri ambarının çeşitli alanlarındaki birçok olgu tablosunda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir boyuttur.

81) Veri modellemede Hiyerarşi türlerini listeleyin

İki tür Hiyerarşi vardır: 1) Düzey tabanlı hiyerarşiler ve 2) Ebeveyn-çocuk hiyerarşileri.

82) Data mart ile veri ambarı arasındaki fark nedir?

veri marketi Veri deposu
Data mart, tek bir iş alanına odaklanır.Veri ambarı, birden fazla iş alanına odaklanır.
İş büyümesi için taktik kararlar vermek için kullanılır.İşletme sahiplerinin stratejik bir karar almasına yardımcı olur
Data mart aşağıdan yukarıya modeli takip ederVeri ambarı yukarıdan aşağıya bir model izler
Veri kaynağı bir veri kaynağından gelirVeri kaynağı, birden fazla heterojen veri kaynağından gelir.

83) XMLA nedir?

XMLA, Çevrimiçi Analitik İşleme'de (OLAP) verilere erişmek için standart olarak kabul edilen bir XML analizidir.

84) Önemsiz boyutunu açıklayın

Önemsiz boyut, verilerin depolanmasına yardımcı olur. Verilerin şemada saklanması uygun olmadığında kullanılır.

85) Zincirleme veri replikasyonunu açıklayın

İkincil bir düğümün ping süresini kullanarak hedefi seçmesi veya en yakın düğümün ikincil olması durumuna zincirleme veri replikasyonu denir.

86) Sanal Veri Ambarını Açıklayın

Bir sanal veri ambarı, tamamlanmış verilerin toplu bir görünümünü verir. Bir sanal veri ambarının geçmiş verileri yoktur. Metadataya sahip mantıksal bir veri modeli olarak kabul edilir.

87) Veri ambarının anlık görüntüsünü açıklayın

Anlık görüntü, veri çıkarma işlemi başladığında verilerin eksiksiz bir görselleştirmesidir.

88) Çift yönlü özüt nedir?

Sistemin verileri iki yönde ayıklama, temizleme ve aktarma yeteneğine yönlü çıkarma denir.