En İyi 150 Yazılım Testi Mülakat Soruları ve Cevapları

Bir görüşmecinin görüşmeniz sırasında size sorabileceği yazılım testi görüşme sorularının türü hakkında sizi bilgilendiren en sık sorulan Manuel Test Görüşme Sorularını ve Yanıtlarını derledik. Yanıtları olan bu Manuel test görüşme soruları listesinde, manuel test iş görüşmesini kolayca tamamlamanıza yardımcı olmak için ayrıntılı yanıtlarla birlikte yaygın olarak sorulan tüm temel ve gelişmiş yazılım testi görüşme sorularını ele aldık.

Yeni başlayan adaylar için Manuel Test için yaklaşık 150'den fazla önemli mülakat sorusunun yanı sıra deneyimli KG Mühendisleri için bir sonraki mülakata hazırlanmaya yardımcı olmak için Manuel Test mülakat sorularını ele aldık. Manuel test için bu ayrıntılı görüşme soruları kılavuzu, Yazılım Testi için İş görüşmenizi kırmanıza yardımcı olacaktır.

Manuel Test Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Keşif Testi Nedir?

Keşif testi, test uzmanlarının minimum planlama ve maksimum test yürütme sürecine dahil olduğu uygulamalı bir yaklaşımdır. Planlama, bir test yönetmeliğinin oluşturulmasını, kısa (1 ila 2 saatlik) bir zaman kutulu test çalışmasının kapsamının kısa bir beyanını, kullanılacak hedefleri ve olası yaklaşımları içerir. Test tasarımı ve test yürütme faaliyetleri, tipik olarak test koşulları, test senaryoları veya test komut dosyaları resmi olarak belgelenmeden paralel olarak gerçekleştirilir. Bu, daha resmi test tekniklerinin kullanılmayacağı anlamına gelmez. Örneğin, test eden kişi sınır değer analizini kullanmaya karar verebilir, ancak en önemli sınır değerlerini mutlaka bir yere yazmadan düşünecek ve test edecektir. Daha sonra bir raporun üretilebilmesi için keşif testi oturumu sırasında bazı notlar yazılacaktır.

2. 'Kullanım senaryosu testi' nedir?

Bir uygulamanın işlevsel gereksinimini baştan sona belirlemek ve yürütmek için 'use case' kullanılır ve bunu yapmak için kullanılan teknikler 'Use Case Testing' olarak bilinir.

3. STLC (Yazılım Test Yaşam Döngüsü) ve SDLC (Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü) arasındaki fark nedir?

SDLC, yazılımın geliştirilmesi/kodlanması ile ilgilenirken STLC, yazılımın doğrulanması ve doğrulanması ile ilgilenir.

4. İzlenebilirlik matrisi nedir?

Test durumları ve gereksinimler arasındaki ilişki bir belge yardımıyla gösterilir. Bu belge, izlenebilirlik matrisi olarak bilinir.

5. Denklik bölümleme testi nedir?

Denklik bölümleme testi, uygulama giriş test verilerini, test senaryolarının türetilebileceği eşdeğer verilerden en az bir kez her bölüme ayıran bir yazılım test tekniğidir. Bu test yöntemi ile yazılım testi için gereken süreyi azaltır.

6. Beyaz kutu testi nedir ve beyaz kutu testi çeşitlerini listeler misiniz?

Beyaz kutu test tekniği, bir bileşen veya sistemin iç yapısının (Kod kapsamı, dal kapsamı, yol kapsamı, koşul kapsamı vb.) analizine dayalı olarak test senaryolarının seçimini içerir. Ayrıca Kod Tabanlı test veya Yapısal test olarak da bilinir. Beyaz kutu testinin farklı türleri

 1. Bildirim Kapsamı
 2. Karar Kapsamı

7. Beyaz kutu testinde neyi doğrularsınız?

Beyaz kutu testinde aşağıdaki adımlar doğrulanır.

 1. Koddaki güvenlik açıklarını doğrulayın
 2. Koddaki eksik veya bozuk yolları doğrulayın
 3. Belge spesifikasyonuna göre yapının akışını doğrulayın
 4. Beklenen çıktıları doğrulayın
 5. Uygulamanın tam işlevselliğini kontrol etmek için koddaki tüm koşullu döngüleri doğrulayın
 6. Satır kodlaması ile satırı doğrulayın ve %100 testi kapsar

8. Kara kutu testi nedir? Farklı kara kutu test teknikleri nelerdir?

Kara kutu testi, kodun veya programın iç yapısını bilmeden yazılımı test etmek için kullanılan yazılım test yöntemidir. Bu test genellikle bir uygulamanın işlevselliğini kontrol etmek için yapılır. Farklı kara kutu test teknikleri şunlardır:

 1. Eşit bölümlere ayırma
 2. Sınır değer analizi
 3. Neden-sonuç grafiği

9. Statik ve dinamik test arasındaki fark nedir?

Statik test: Statik test yöntemi sırasında kod yürütülmez ve yazılım belgeleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Dinamik test: Bu testi gerçekleştirmek için kodun yürütülebilir bir formda olması gerekir.

10. Doğrulama ve doğrulama nedir?

Doğrulama, yazılımı geliştirme aşamasında değerlendirme sürecidir. Belirli bir uygulamanın ürününün belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığına karar vermenize yardımcı olur. Validasyon, yazılımların geliştirme sürecinden sonra değerlendirilmesi ve müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi sürecidir.

11. Farklı test seviyeleri nelerdir?

Dört test seviyesi vardır

 1. Birim/bileşen/program/modül testi
 2. Entegrasyon testi
 3. Sistem testi
 4. Kabul testleri

12. Entegrasyon testi nedir?

Entegrasyon testi bir uygulamanın bireysel birimlerinin birleştirildiği ve test edildiği bir yazılım test süreci seviyesidir. Genellikle birim ve fonksiyonel testlerden sonra yapılır.

13. Test Planları nelerden oluşur?

Test tasarımı, kapsamı, test stratejileri, yaklaşımı Test plan belgesinin içerdiği çeşitli detaylardır.

 1. Test durumu tanımlayıcısı
 2. Kapsam
 3. Test edilecek özellikler
 4. Test edilmeyen özellikler
 5. Test stratejisi ve Test yaklaşımı
 6. Test çıktıları
 7. sorumluluklar
 8. Personel ve eğitim
 9. Risk ve Beklenmedik Durumlar

14. UAT (Kullanıcı Kabul Testi) ile Sistem testi arasındaki fark nedir?

Sistem Testi: Sistem testi, sistem bir bütün olarak teste tabi tutulduğunda hataları bulmaktır; uçtan uca test olarak da bilinir. Bu tür testlerde uygulama başından sonuna kadar sıkıntı çeker.

UAT: Kullanıcı Kabul Testi (UAT), ürünün kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını belirleyen bir dizi özel test yoluyla bir ürünü çalıştırmayı içerir.

15. Veriye Dayalı Test ve Yeniden Test arasındaki farktan bahseder misiniz?

Yeniden test etme: Düzeltildiklerini doğrulamak için geliştirme ekibi tarafından gerçekleştirilen hataları kontrol etme sürecidir.

Veriye Dayalı Test (DDT): Veriye dayalı test sürecinde uygulama birden fazla test verisi ile test edilir. Uygulama, farklı bir değer kümesiyle test edilir.

16. Test sırasında sorunları çözmek için değerli adımlar nelerdir?

 • Kaydedin: Gerçekleşen sorunları günlüğe kaydedin ve ele alın
 • Rapor: Sorunları üst düzey yöneticiye bildirin
 • Kontrol: Sorun yönetimi sürecini tanımlayın

17. Test senaryoları, test senaryoları ve test komut dosyası arasındaki fark nedir?

Test senaryoları ve test senaryoları arasındaki fark şudur:

Test Senaryoları: Test Senaryosu, test edilebilen herhangi bir işlevselliktir. Ayrıca Test Koşulu veya Test Olanağı olarak da adlandırılır.

Test Durumları: Yürütülmesi gereken adımları içeren bir belgedir; daha önceden planlanmıştır.

Test Komut Dosyası: Bir programlama dilinde yazılmıştır ve yazılım sisteminin işlevselliğinin bir kısmını test etmek için kullanılan kısa bir programdır. Başka bir deyişle, manuel olarak gerçekleştirilmesi gereken yazılı bir dizi adım.

18. Gizli kusur nedir?

Gizli kusur: Bu kusur, sistemdeki mevcut bir kusurdur ve tam koşullar hiçbir zaman karşılanmadığı için herhangi bir arızaya neden olmaz.

19. Test yürütme kalitesini bilmek için yararlı olabilecek iki parametre nelerdir?

Test yürütmenin kalitesini bilmek için iki parametre kullanabiliriz.

 • Hata reddetme oranı
 • Kusur kaçak oranı

20. 'Phantom' yazılım test aracının işlevi nedir?

Phantom ücretsiz bir yazılımdır ve Windows GUI otomasyon komut dosyası dili için kullanılır. Pencerelerin ve işlevlerin kontrolünü otomatik olarak almamızı sağlar. Menüler, listeler ve daha fazlasının yanı sıra herhangi bir tuş vuruşu ve fare tıklaması kombinasyonunu simüle edebilir.

21. Test Çıktılarının ne olduğunu açıklayın?

Test Çıktıları, testi desteklemek için geliştirilmesi ve sürdürülmesi gereken bir dizi belge, araç ve diğer bileşenlerdir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında farklı test çıktıları vardır

 • Testten Önce
 • Test sırasında
 • Testten Sonra

22. Mutasyon testi nedir?

Mutasyon testi, kasıtlı olarak çeşitli kod değişiklikleri (hatalar) ekleyerek ve hataların tespit edilip edilmediğini belirlemek için orijinal test verileri/durumları ile yeniden test ederek bir dizi test verisinin veya test durumunun yararlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir tekniktir.

23. AUT için otomasyon araçlarını seçmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

 • Teknik fizibilite
 • karmaşıklık seviyesi
 • Uygulama kararlılığı
 • Test verisi
 • Uygulama boyutu
 • Otomatik komut dosyalarının yeniden kullanılabilirliği
 • Ortam genelinde yürütme

24. Risk Analizini nasıl yapacaksınız?

Risk analizi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir

 1. Riskin puanını bulma
 2. Risk için bir profil oluşturma
 3. Risk özelliklerini değiştirme
 4. Bu test riskinin kaynaklarını dağıtın
 5. Risk veri tabanı oluşturma

25. Hata ayıklama kategorileri nelerdir?

Hata ayıklama kategorileri

 1. Kaba kuvvet hata ayıklama
 2. Geri izleme
 3. neden ortadan kaldırılması
 4. Program Dilimleme
 5. Hata ağacı analizi

26. Hata maskeleme nedir örnekle açıklayınız?

Bir kusurun varlığı, sistemdeki başka bir kusurun varlığını gizlediğinde, hata maskeleme olarak bilinir.

Örnek: 'Negatif Değer' işlenmeyen sistem istisnasının tetiklenmesine neden olursa, geliştirici negatif değerlerin girişini engeller. Bu, sorunu çözecek ve işlenmeyen özel durum başlatma kusurunu gizleyecektir.

27. Test Planının ne olduğunu açıklayın? Test Planında yer alması gereken bilgiler nelerdir?

Test planı, test faaliyetlerinin kapsamını, yaklaşımını, kaynaklarını ve zamanlamasını açıklayan bir belge olarak tanımlanabilir ve bir test planı aşağıdaki ayrıntıları kapsamalıdır.

 • Test Stratejisi
 • Test Amacı
 • Çıkış/Askıya Alma Kriterleri
 • Kaynak Planlaması
 • Test Çıktıları

28. Projenizdeki ürün riskini nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?

Projenizdeki ürün riskini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur ve projenizdeki ürün riskini azaltabilecek basit ama önemli bir adım vardır.

 • Spesifikasyon belgelerini inceleyin
 • Geliştirici dahil tüm paydaşlarla proje hakkında tartışmalar yapın
 • Gerçek bir kullanıcı olarak web sitesinde dolaşın

29. Proje başarısızlığına yol açan ortak risk nedir?

Bir proje başarısızlığına yol açan ortak riskler şunlardır:

 • Yeterli insan kaynağına sahip olmamak
 • Test Ortamı düzgün kurulmamış olabilir
 • Sınırlı bütçe
 • Zaman Sınırlamaları

30. Projeniz için bir tahmine hangi temelde varabilirsiniz?

Projenizi tahmin etmek için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız

 • Tüm projeyi en küçük görevlere bölün
 • Her görevi ekip üyelerine tahsis edin
 • Her görevi tamamlamak için gereken çabayı tahmin edin
 • Tahmini doğrulayın

31. Ekip üyelerine bir görevi nasıl tahsis edeceğinizi açıklayın.

Görev Üye
 • Yazılım gereksinimi belirtimini analiz edin
 • tüm üyeler
 • Test spesifikasyonunu oluşturun
 • Testçi / Test Analisti
 • Test ortamını oluşturun
 • Test yöneticisi
 • Test senaryolarını yürütün
 • Test kullanıcısı, Test yöneticisi
 • Hataları bildir
 • test cihazı

32. Test türünün ne olduğunu ve yaygın olarak kullanılan test türlerinin neler olduğunu açıklayın?

Beklenen bir test sonucu elde etmek için, Test Tipi olarak adlandırılan standart bir prosedür izlenir.

Yaygın olarak kullanılan test türleri şunlardır:

 • Birim Testi: Bir uygulamanın en küçük kodunu test edin
 • API Testi: Uygulama için oluşturulan test API'si
 • Entegrasyon Testi: Bireysel yazılım modülleri birleştirilir ve test edilir
 • Sistem Testi: Sistemin eksiksiz testi
 • Kurulum/Kurulumu Kaldırma Testi: İstemci/müşteri bakış açısından yapılan test
 • Çevik Test: Çevik teknikle test etme

33. Projenizi izlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Dikkate alınması gereken hususlar şunlardır

 • Projeniz programa uygun mu?
 • bütçeyi aştın mı
 • Aynı kariyer hedefi için mi çalışıyorsunuz?
 • Yeterli kaynağın var mı
 • Yaklaşan sorunların herhangi bir uyarı işareti var mı?
 • Projeyi daha erken tamamlamak için yönetimden herhangi bir baskı var mı?

34. Sorun yaratan yaygın hatalar nelerdir?

 • Kaynakları yanlış projelerle eşleştirme
 • Test yöneticisi beceri eksikliği
 • Başkalarını dinlememek
 • Kötü Zamanlama
 • hafife almak
 • Küçük sorunları görmezden gelmek
 • Süreci takip etmemek

35. Tipik bir test raporu ne içerir? Test raporlarının faydaları nelerdir?

Bir test raporu aşağıdakileri içerir:

 • Proje bilgisi
 • Test Amacı
 • Test Özeti
 • kusur

Test raporlarının faydaları şunlardır:

 • Projenin mevcut durumu ve ürün kalitesi hakkında bilgi verilir.
 • Gerekirse, paydaş ve müşteri düzeltici önlem alabilir
 • Nihai bir belge, ürünün piyasaya sürülmeye hazır olup olmadığına karar vermeye yardımcı olur

36. Test yönetimi incelemesi nedir ve neden önemlidir?

Yönetim gözden geçirmesi olarak da anılır Yazılım kalite güvencesi veya SQA. SQA, yazılım çalışma ürünlerinden çok yazılım sürecine odaklanır. Proje yöneticisinin standart süreci takip etmesini sağlamak için tasarlanmış bir dizi faaliyettir. SQA, test yöneticisinin projeyi belirlenen standartlarla kıyaslamasına yardımcı olur.

37. Yazılım kalite güvencesi için en iyi uygulamalar nelerdir?

Etkili bir SQA uygulaması için en iyi uygulamalar,

 • Sürekli gelişme
 • belgeler
 • Araç Kullanımı
 • Metrikler
 • Ekip üyelerinin sorumluluğu
 • Deneyimli SQA denetçileri

38. RTM (Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi) ne zaman hazırlanır?

RTM, test senaryosu tasarımından önce hazırlanır. Gereksinimler, gözden geçirme faaliyetlerinden izlenebilir olmalıdır.

39. Test matrisi ile İzlenebilirlik matrisi arasındaki fark nedir?

Test Matrisi : Test matrisi, yazılım testinin tüm aşamalarını yakalamak için gereken gerçek kaliteyi, çabayı, planı, kaynakları ve zamanı yakalamak için kullanılır.

İzlenebilirlik Matrisi : Test senaryoları ve müşteri gereksinimleri arasındaki eşleme, İzlenebilirlik Matrisi olarak bilinir

40. Manuel testte taslaklar ve sürücüler nelerdir?

Hem taslaklar hem de sürücüler artımlı testin bir parçasıdır. Artımlı testte aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yaklaşım olmak üzere iki yaklaşım vardır. Aşağıdan yukarıya testlerde sürücüler kullanılır ve yukarıdan aşağıya bir yaklaşım için saplama kullanılır. Ana modülü test etmek için, sahte bir kod veya program olan saplama kullanılır.

41. Kusur bulduktan sonra izleyeceğiniz adım nedir?

Bir kusur bulunduğunda, adımı takip edersiniz

a) kusuru yeniden oluşturun

b) Ekran görüntüsünü ekleyin

c) Arıza kaydı

42. 'Test Planına Dayalı' veya 'Anahtar Kelimeye Dayalı' test yönteminin ne olduğunu açıklayın?

Bu teknik, özel 'anahtar Kelimeler' içeren bir elektronik tablo kullanılarak test edenler tarafından geliştirilen gerçek test senaryosunu kullanır. Anahtar kelimeler işlemeyi kontrol eder.

43. DFD (Veri Akış Şeması) nedir?

Bir bilgi sistemi aracılığıyla bir 'veri akışı' grafiksel olarak temsil edildiğinde, o zaman Veri Akış Şeması olarak bilinir. Ayrıca veri işlemenin görselleştirilmesi için de kullanılır.

44. LCSAJ'ın ne olduğunu açıklayın?

LCSAJ, 'doğrusal kod dizisi ve atlama' anlamına gelir. Aşağıdaki üç öğeden oluşur

a) Yürütülebilir ifadelerin doğrusal dizisinin başlangıcı

b) Lineer dizinin sonu

c) Doğrusal dizinin sonunda kontrol akışının aktarıldığı hedef hat

45. N+1 testinin ne olduğunu açıklayın?

Regresyon testinin varyasyonu N+1 olarak temsil edilir. Bu teknikte, test, 'N' test döngüsünde bulunan hataların çözüldüğü ve N+1 test döngüsünde yeniden test edildiği çoklu döngülerde gerçekleştirilir. Herhangi bir hata bulunmadıkça döngü tekrarlanır.

46. ​​Fuzz testi nedir ve ne zaman kullanılır?

Fuzz testi, yazılımdaki güvenlik boşluklarını ve kodlama hatalarını tespit etmek için kullanılır. Bu teknikte, sistemi çökertmek amacıyla sisteme rastgele veriler eklenir. Güvenlik açığı devam ederse, olası nedenleri belirlemek için fuzz tester adlı bir araç kullanılır. Bu teknik daha büyük projeler için daha kullanışlıdır ancak yalnızca büyük bir hatayı tespit eder.

47. Yazılım testinin ifade kapsamı metriğinin ana avantajlarının neler olduğundan bahsedin?

Açıklama kapsamı metriğinin faydası şudur:

a) Kaynak kodunun işlenmesini gerektirmez ve doğrudan nesne koduna uygulanabilir

b) Hatalar kod aracılığıyla eşit olarak dağıtılır, çünkü kapsanan yürütülebilir ifadelerin yüzdesi keşfedilen hataların yüzdesini yansıtır

48. 'Bir dizeyi değiştir' yöntemi için test senaryoları nasıl oluşturulur?

a) Yeni dizedeki karakterler > önceki dizedeki karakterler ise. Karakterlerin hiçbiri kesilmemelidir

b) Yeni dizedeki karakterler isec) Satırdan sonraki ve önceki boşluklar silinmemelidir.

d) Dize, yalnızca dizenin ilk oluşumu için değiştirilmelidir.

49. Ekip üyeleriniz arasındaki bir çatışmayı nasıl ele alacaksınız?

 • Her kişiyle ayrı ayrı konuşacağım ve endişelerini not edeceğim
 • Ekip üyeleri tarafından dile getirilen ortak sorunlara bir çözüm bulacağım
 • Bir ekip toplantısı düzenleyeceğim, çözümü açıklayacağım ve insanlardan işbirliği yapmalarını isteyeceğim.

50. Kusur kategorileri nelerdir?

Temelde üç kusur kategorisi vardır

 • Yanlış : Bir gereksinim yanlış uygulandığında
 • Eksik : Spesifikasyondan bir sapma, bir spesifikasyonun uygulanmadığının veya müşterinin bir gereksiniminin karşılanmadığının bir göstergesidir.
 • Ekstra : Nihai müşteri tarafından verilmeyen, ürüne dahil edilmiş bir gereksinim. Mevcut gereksinimlerden bir sapma olduğu için bir kusur olarak kabul edilir.

51. Bir test kapsamı aracının nasıl çalıştığını açıklayın?

Kod kapsamı test aracı, gerçek ürün üzerinde test gerçekleştirirken paralel olarak çalışır. Kod kapsamı aracı, kaynak kodun yürütülen ifadelerini izler. Nihai test yapıldığında, bekleyen beyanların eksiksiz bir raporunu alırız ve ayrıca kapsam yüzdesini alırız.

52. Yazılım testinde 'kusur' ile 'başarısızlık' arasındaki farkın ne olduğundan bahseder misiniz?

Basit bir ifadeyle, bir kusur son müşteriye ulaştığında, kusur dahili olarak tespit edilip çözülürken buna başarısızlık denir; o zaman bir kusur olarak adlandırılır.

53. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca yayılan bir projedeki belgelerin nasıl test edileceğini açıklayın.

Proje, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca aşağıdaki şekilde yayılır

 • Merkezi/Proje test planı: Projenin tüm test stratejisini ana hatlarıyla belirleyen ana test planıdır. Bu plan, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün sonuna kadar kullanılır.
 • Kabul testi planı: Bu belge, gereksinim aşaması ve nihai teslimatta tamamlanır
 • Sistem test planı: Bu plan, tasarım planı sırasında başlar ve projenin sonuna kadar devam eder.
 • Entegrasyon ve Birim test planı: Bu test planlarının her ikisi de yürütme aşamasında başlar ve nihai teslimata kadar sürer.

54. Hangi test senaryolarının ilk olarak kara kutulara mı yoksa beyaz kutulara mı yazıldığını açıklayın?

Kara kutu test senaryoları ilk olarak kara kutu test senaryoları yazılacak şekilde yazılır; proje planı ve ihtiyaç belgesi gerektirir tüm bu belgeler projenin başında kolayca bulunur. Beyaz kutu test senaryoları yazarken daha fazla mimari anlayış gerektirir ve projenin başlangıcında mevcut değildir.

55. Gizli ve maskelenmiş kusurlar arasındaki farkın ne olduğunu açıklayın?

 • Gizli kusur: Gizli kusur, koşul kümeleri hiçbir zaman karşılanmadığı için başarısızlığa neden olmayan mevcut bir kusurdur.
 • Maskelenmiş kusur: Başka bir kusur, kodun o bölümünün yürütülmesini engellediği için, bir hataya neden olmayan mevcut bir kusurdur.

56. Aşağıdan yukarıya testin ne olduğundan bahsedin?

Aşağıdan yukarıya test, önce en düşük seviyeli bileşenlerin test edildiği, ardından daha yüksek seviyeli bileşenlerin test edilmesini kolaylaştırmak için kullanıldığı entegrasyon testine bir yaklaşımdır. İşlem, hiyerarşinin en üstündeki bileşen test edilene kadar tekrarlanır.

57. Test kapsamı tekniklerinin farklı türlerinin neler olduğundan bahseder misiniz?

Farklı test kapsamı teknikleri şunları içerir:

 • Bildirim Kapsamı: Kaynak kodun her satırının yürütüldüğünü ve test edildiğini doğrular.
 • Karar Kapsamı: Kaynak koddaki her kararın yürütülmesini ve test edilmesini sağlar.
 • Yol Kapsamı: Kodun belirli bir bölümündeki olası her yolun yürütülmesini ve test edilmesini sağlar.

58. Nefes testinin ne anlama geldiğinden bahseder misiniz?

Nefes testi, bir ürünün tüm işlevlerini uygulayan ancak özellikleri ayrıntılı olarak test etmeyen bir test paketidir.

59. Code Walk Through'ın ne anlama geldiğini açıklayın.

Code Walk Through, kusurları bulmak ve kodlama tekniklerini doğrulamak için program kaynak kodunun gayri resmi analizidir.

60. Kusur raporu formatının temel bileşenlerinin neler olduğundan bahseder misiniz?

Kusur raporu formatının temel bileşenleri şunları içerir:

 • proje Adı
 • Modül Adı
 • Arıza tespit edildi
 • tarafından tespit edilen kusur
 • Kusur Kimliği ve Adı
 • Kusurun anlık görüntüsü
 • Öncelik ve Önem durumu
 • tarafından giderilen kusur
 • Arıza çözüldü

61. Uçtan uca test yapmanın arkasındaki amacın ne olduğundan bahsedin?

Fonksiyonel testten sonra uçtan uca test yapılır. Uçtan uca test yapmanın arkasındaki amaç,

 • doğrulamak için yazılım gereksinimleri ve harici arayüzlerle entegrasyon
 • Uygulamanın gerçek dünya ortamı senaryosunda test edilmesi
 • Uygulama ve veritabanı arasındaki etkileşimin test edilmesi

62. Test koşum takımının ne anlama geldiğini açıklayın?

Bir test koşum takımı, bir uygulamayı çeşitli koşullarda test etmek için bir dizi araç ve test verisi yapılandırıyor ve beklenen çıktı ile çıktının doğruluğunun izlenmesini içeriyor.

63. Bir test projesinde hangi test faaliyetlerini otomatikleştireceğinizi açıklayın.

Proje test faaliyetlerini test ederken, otomatikleştirirsiniz

 • Uygulamanın her derlemesi için çalıştırılması gereken testler
 • Aynı eylem kümesi için birden çok veri kullanan testler
 • Farklı tarayıcılar kullanılarak yürütülmesi gereken aynı testler
 • Görev açısından kritik sayfalar
 • Kısa sürede değişmeyen sayfaları olan bir işlem

64. Testleri yaşam döngüsünün başlarında tasarlamanın ANA yararı nedir?

Kusurların koda dahil edilmesini önlemeye yardımcı olur.

65. Riske dayalı test nedir?

Riske Dayalı Test, bir yaklaşım oluşturmaya yönelik bir yaklaşım için kullanılan terimdir. Test Stratejisi bu, testlerin riske göre önceliklendirilmesine dayanır. Yaklaşımın temeli, ayrıntılı bir risk analizi ve risklerin risk düzeyine göre önceliklendirilmesidir. Her bir riski ele alan testler daha sonra en yüksek riskten başlanarak belirlenir.

66. Teste yönelik önleyici ve reaktif yaklaşımlar arasındaki ANAHTAR fark nedir?

Önleyici testler erken tasarlanır; yazılım üretildikten sonra reaktif testler tasarlanır.

67. Çıkış kriterlerinin amacı nedir?

Çıkış kriterlerinin amacı, bir test seviyesinin ne zaman tamamlandığını tanımlamaktır.

68. Risk seviyesini ne belirler?

Olumsuz bir olayın olasılığı ve olayın etkisi, risk düzeyini belirler.

69. Karar tablosu testi ne zaman kullanılır?

Karar tablosu testi, spesifikasyonun kurallar veya neden-sonuç kombinasyonları şeklini aldığı sistemleri test etmek için kullanılır. Bir karar tablosunda girdiler, çıktılar aynı sütunda ancak girdilerin altında olacak şekilde bir sütunda listelenir. Tablonun geri kalanı, üretilen çıktıları tanımlamak için girdi kombinasyonlarını araştırıyor.

Video Eğitiminde Karar Tablosu Test Tekniği Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin Burada

70. Karar tablolarını neden kullanırız?

Eşdeğerlik paylaştırma ve sınır değer analizi teknikleri genellikle belirli durumlara veya girdilere uygulanır. Bununla birlikte, farklı girdi kombinasyonları farklı eylemlerin gerçekleştirilmesine neden oluyorsa, bunun, daha çok kullanıcı arayüzüne odaklanma eğiliminde olan eşdeğerlik paylaştırma ve sınır değer analizi kullanılarak gösterilmesi daha zor olabilir. Diğer iki spesifikasyona dayalı teknik, karar tabloları ve durum geçiş testi, daha çok iş mantığına veya iş kurallarına odaklanır. Bir karar tablosu, şeylerin kombinasyonlarıyla (örneğin girdiler) başa çıkmanın iyi bir yoludur. Bu teknik bazen 'neden-sonuç' tablosu olarak da adlandırılır. Bunun nedeni, bazen karar tablosunun türetilmesine yardımcı olmak için kullanılan 'neden-sonuç grafiği' adı verilen ilişkili bir mantık diyagramı oluşturma tekniğinin olmasıdır.

71. Teslim edilebilir bir yazılımı gözden geçirirken ANA hedef nedir?

Herhangi bir yazılım çalışması ürünündeki kusurları belirlemek.

72. Aşağıdakilerden hangisi bir testin beklenen sonuçlarını tanımlar? Test senaryosu spesifikasyonu veya test tasarımı spesifikasyonu.

Test durumu belirtimi, bir testin beklenen sonuçlarını tanımlar.

73. Test bağımsızlığının faydası nedir?

Etkili testleri tanımlarken yazar yanlılığını önler.

74. Çıkış kriterlerini hangi test sürecinin bir parçası olarak belirliyorsunuz?

Çıkış kriterleri 'Test Planlama' bazında belirlenir.

75. Alfa testi nedir?

Geliştiricinin sitesinde son kullanıcı temsilcileri tarafından yayın öncesi testi.

76. Beta testi nedir?

Potansiyel müşteriler tarafından kendi lokasyonlarında gerçekleştirilen testler.

77. Pilot ve Beta testi arasındaki farkın ne olduğundan bahseder misiniz?

Pilot ve beta testi arasındaki fark, pilot testin son dağıtımdan önce kullanıcı grubu tarafından ürün kullanılarak gerçekten yapılmasıdır ve beta testinde gerçek verileri girmeyiz, ancak doğrulamak için son müşteriye yüklenir. eğer ürün üretimde kullanılabilirse.

78. Aşağıdaki kod parçası verildiğinde, %100 karar kapsamı için kaç test gereklidir?

 if width > length thenbiggest_dimension = width if height > width thenbiggest_dimension = height end_if elsebiggest_dimension = length if height > length thenbiggest_dimension = height end_if end_if 

4

79. Aşağıdaki kod parçası için %100 ifade ve %100 karar kapsamı sağlayacak test senaryoları tasarladınız. genişlik > uzunluk ise en büyük_boyut = genişlik başka en büyük_boyut = uzunluk end_if Yukarıdaki kod parçasının altına aşağıdakiler eklenmiştir. print 'En büyük boyut ' &biggest_dimensionprint 'Genişlik: ' & genişlik print 'Uzunluk:' & uzunluk Daha kaç test senaryosu gerekiyor?

Yok, mevcut test senaryoları kullanılabilir.

80. Test Teknikleri ile Test Araçları arasındaki fark nedir?

Test tekniği: – Uygulama sisteminin veya biriminin bazı yönlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için birkaç teknik olabilir, ancak birçok araç olabilir.

Test Araçları: – Test işlemini gerçekleştirmek için bir araçtır. Araç, test eden için bir kaynaktır, ancak kendisi test yapmak için yetersizdir.

Test Araçları Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin Burada

81. Gereksinim analizinin çıktısını, gereksinim belirtimini yazmak için girdi olarak kullanıyoruz…

Kullanıcı Kabul Testi Durumları

82. Test edilen yazılımdaki veya başka bir ilgili veya ilgisiz yazılım bileşenindeki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan veya ortaya çıkarılan kusurları keşfetmek için, önceden test edilmiş bir programın, modifikasyondan sonra Tekrarlanan Testi:

Gerileme testi

83. Bir toptancı yazıcı kartuşları satıyor. Minimum sipariş miktarı 5 adettir. 100 adet ve üzeri yazıcı kartuşu siparişlerinde %20 indirim uygulanır. Sipariş ettiğiniz yazıcı kartuşu sayısı için çeşitli değerler kullanarak test senaryoları hazırlamanız istendi. Aşağıdaki gruplardan hangisi, Sınır Değer Analizi kullanılarak oluşturulacak üç test girdisini içerir?

4, 5, 99

84. Bileşen testi nedir?

Birim, modül ve program testi olarak da bilinen bileşen testi, ayrı ayrı test edilebilen yazılımlardaki (örn. modüller, programlar, nesneler, sınıflar, vb.) kusurları arar ve doğrular. Bileşen testi, geliştirme yaşam döngüsü ve sistem bağlamına bağlı olarak sistemin geri kalanından ayrı olarak yapılabilir. Çoğu zaman saplamalar ve sürücüler, eksik yazılımı değiştirmek ve yazılım bileşenleri arasındaki arabirimi basitçe simüle etmek için kullanılır. Test edilecek yazılım bileşeninden bir saplama çağrılır; bir sürücü test edilecek bir bileşeni çağırır.

İşte harika bir video Birim Testi

85. İşlevsel sistem testi nedir?

Sistemin bir bütün olarak uçtan uca işlevselliğini test etmek, işlevsel sistem testi olarak tanımlanır.

86. Bağımsız Testin faydaları nelerdir?

Bağımsız test uzmanları tarafsızdır ve aynı anda farklı kusurları tespit eder.

87. Teste REAKTİF bir yaklaşımda, test tasarım çalışmasının büyük kısmının ne zaman başlamasını beklersiniz?

Test tasarımı çalışmalarının büyük kısmı, yazılım veya sistem üretildikten sonra başlamıştır.

88. Çevik Geliştirme Modelindeki Farklı Metodolojiler Nelerdir?

Şu anda farkında olduğum yedi farklı çevik metodoloji var:

 1. Aşırı Programlama (XP)
 2. Scrum
 3. Yalın Yazılım Geliştirme
 4. Özellik Odaklı Geliştirme
 5. Çevik Birleşik Süreç
 6. Kristal
 7. Dinamik Sistem Geliştirme Modeli (DSDM)

89. Temel test sürecindeki hangi faaliyet, gereksinimlerin ve sistemin test edilebilirliğinin değerlendirilmesini içerir?

Bir 'Test Analizi' ve 'Tasarım', gereksinimlerin ve sistemin test edilebilirliğinin değerlendirilmesini içerir.

90. Test çabalarını yönlendirmek için riski kullanmanın en önemli nedeni tipik olarak nedir?

Çünkü her şeyi test etmek mümkün değildir.

91. Rastgele/maymun testi nedir? Ne zaman kullanılır?

Rastgele testler genellikle maymun testi olarak bilinir. Bu tür testlerde veriler genellikle bir araç veya otomatik mekanizma kullanılarak rastgele oluşturulur. Rastgele oluşturulan bu girdi ile sistem test edilir ve sonuçlar buna göre analiz edilir. Bu testler daha az güvenilirdir; bu nedenle normalde yeni başlayanlar tarafından ve sistemin olumsuz etkiler altında kalıp kalmayacağını görmek için kullanılır.

92. Aşağıdakilerden hangisi olay raporları için geçerli hedeflerdir?

 1. Gerektiğinde tanımlama, ayırma ve düzeltmeyi sağlamak için geliştiricilere ve diğer taraflara sorun hakkında geri bildirim sağlayın.
 2. Test sürecinin iyileştirilmesi için fikirler sağlayın.
 3. Test uzmanı yeterliliğini değerlendirmek için bir araç sağlayın.
 4. Test uzmanlarına, test edilen sistemin kalitesini izleme araçları sağlayın.

93. Aşağıdaki teknikleri göz önünde bulundurun. Hangileri statik ve hangileri dinamik tekniklerdir?

 1. Eşit bölümlere ayırma.
 2. Vaka Testini kullanın.
 3. Veri Akışı Analizi.
 4. Keşif testi.
 5. Karar Testi.
 6. Denetimler.

Veri Akışı Analizi ve Denetimleri statiktir; Denklik Bölümleme, Kullanım Durumu Testi, Keşif Testi ve Karar Testi dinamiktir.

94. Statik testler ve dinamik testler neden tamamlayıcı olarak tanımlanmaktadır?

Çünkü kusurları belirleme amacını paylaşırlar, ancak buldukları kusur türleri bakımından farklılık gösterirler.

95. Resmi bir incelemenin aşamaları nelerdir?

Resmi olmayan incelemelerin aksine, resmi incelemeler resmi bir süreci takip eder. Tipik bir resmi inceleme süreci altı ana adımdan oluşur:

 1. Planlama
 2. Başlamak
 3. Hazırlık
 4. Toplantıyı gözden geçir
 5. yeniden çalışma
 6. Takip et.

96. İnceleme sürecinde moderatörün rolü nedir?

Moderatör (veya inceleme lideri) inceleme sürecini yönetir. Yazarla işbirliği içinde, incelemenin türünü, yaklaşımını ve inceleme ekibinin bileşimini belirler. Moderatör, gözden geçirme sürecinin girdi ve çıktısının kalitesini kontrol etmek için giriş kontrolünü ve yeniden çalışmanın takibini gerçekleştirir. Moderatör ayrıca toplantıyı planlar, toplantıdan önce belgeleri dağıtır, diğer ekip üyelerine koçluk yapar, toplantıyı hızlandırır, olası tartışmalara öncülük eder ve toplanan verileri depolar.

Video Eğitiminde İnceleme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin Burada

97. Denklik payı nedir (eşdeğerlik sınıfı olarak da bilinir)?

Aralıktaki yalnızca bir değer bir test durumu olacak şekilde bir girdi veya çıktı değer aralığı.

98. Konfigürasyon yönetimi prosedürleri ne zaman uygulanmalıdır?

Test planlaması sırasında.

99. Kötü niyetli yabancılardan gelen virüs gibi tehditlerin tespiti ile ilgili işlevleri araştıran bir İşlevsel Test Türü?

Güvenlik Testi

100. Testin hedefini, performans davranışlarını ve hedefin yeteneğini ölçmek ve değerlendirmek için değişen iş yüklerine tabi tuttuğumuz testler ve bu farklı iş yükleri altında testin düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesi?

Yük Testi

101. Arayüzlerdeki ve entegre bileşenler arasındaki etkileşimdeki kusurları ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen test faaliyeti nedir?

Entegrasyon Seviyesi Testi

102. Yapıya dayalı (beyaz kutu) test teknikleri nelerdir?

Yapı tabanlı test teknikleri (statikten ziyade dinamiktir), test senaryolarını türetmek için yazılımın iç yapısını kullanır. Yazılımın nasıl uygulandığı, yani nasıl çalıştığı hakkında bilgi gerektirdiğinden (sistemin içini görebileceğinizi ima eden) genellikle 'beyaz kutu' veya 'cam kutu' teknikleri olarak adlandırılırlar. Örneğin, yapısal bir teknik, yazılımdaki döngüleri uygulamakla ilgili olabilir. Döngüyü bir, iki ve birçok kez uygulamak için farklı test durumları türetilebilir. Bu, yazılımın işlevselliğinden bağımsız olarak yapılabilir.

103. 'Regresyon Testi' ne zaman yapılmalıdır?

Yazılım değiştikten sonra veya ortam değiştiğinde Gerileme testi yapılmalıdır.

104 . Negatif ve pozitif test nedir?

Olumsuz bir test, geçersiz bir girdi girdiğinizde ve hatalar aldığınızda olur. Olumlu test, geçerli bir girdi girdiğiniz ve spesifikasyona uygun olarak bazı işlemlerin tamamlanmasını beklediğiniz zamandır.

105. Test tamamlama kriterinin amacı nedir?

Test tamamlama kriterinin amacı, testin ne zaman durdurulacağını belirlemektir.

106. Statik analiz neyi BULAMAZ?

Örneğin, bellek sızıntıları.

107. Yeniden test etme ile regresyon testi arasındaki fark nedir?

Yeniden test etme, orijinal hatanın ortadan kaldırılmasını sağlar; regresyon testi beklenmedik yan etkileri arar.

108. Deneyime dayalı test teknikleri nelerdir?

Deneyime dayalı tekniklerde, insanların bilgisi, becerileri ve geçmişi, test koşullarına ve test senaryolarına en önemli katkıyı sağlar. Test analizi ve tasarım sürecine farklı bakış açıları getirdikleri için hem teknik hem de iş insanlarının deneyimi önemlidir. Benzer sistemlerle ilgili önceki deneyimlerinden dolayı, neyin yanlış gidebileceği konusunda fikir sahibi olabilirler, bu da test için çok faydalıdır.

109. Metrikler de dahil olmak üzere resmi giriş ve çıkış kriterleri ne tür bir inceleme gerektirir?

İnceleme

110. İncelemeler veya denetimler testin bir parçası olarak kabul edilebilir mi?

Evet, çünkü ikisi de hataları tespit etmeye yardımcı olur ve kaliteyi artırır.

111. Bir girdi alanı, 1900 ile 2004 arasındaki doğum yılını alır, bu alanı test etmek için sınır değerler nelerdir?

1899,1900,2004,2005

112. Aşağıdaki araçlardan hangisi regresyon testinin otomasyonunda yer alır? a. Veri test cihazı b. Sınır test c. Yakalama/Oynatma d. Çıkış karşılaştırıcısı.

NS. Çıkış karşılaştırıcısı

113. Bir fonksiyonu test etmek için, test edilecek fonksiyonu çağıran ve test verilerini geçen bir programcının ne yazması gerekir.

sürücü

114. Geliştiricilerin kendi çalışmalarını test etmekte zorluk çekmelerinin tek nedeni nedir?

Objektiflik Eksikliği

115.'Ne kadar test yeterlidir?'

Cevap, sektörünüz, sözleşmeniz ve özel gereksinimleriniz için riske bağlıdır.

116. Testler ne zaman durdurulmalıdır?

Test edilen sistemin risklerine bağlıdır. Testi durdurabileceğiniz bazı kriterler vardır.

 1. Son Tarihler (Test, Yayın)
 2. Test bütçesi tükendi
 3. Hata oranı belirli bir seviyenin altına düşüyor
 4. Belirli bir yüzde ile tamamlanan test vakaları
 5. Test bitişleri için alfa veya beta dönemleri
 6. Kodun, işlevselliğin veya gereksinimlerin kapsamı belirli bir noktaya kadar karşılanır

117. Küçüklerde entegrasyon testi için entegrasyon stratejisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Entegrasyon stratejisinin temel amacı, aynı anda hangi modüllerin ne zaman ve kaç tanesinin birleştirileceğini belirlemektir.

118. Yarı rastgele test durumları nelerdir?

Yarı rastgele test senaryoları hiçbir şey değildir, ancak rastgele test senaryoları yaptığımızda ve bu test senaryolarına denklik paylaştırması yaptığımızda, fazlalık test senaryolarını kaldırır, böylece bize yarı rastgele test senaryoları verir.

119. Aşağıdaki kod verildiğinde, tam bildirim ve şube kapsamı için gereken minimum test senaryosu sayısı hakkında hangi ifade doğrudur?

p'yi oku

q oku

EĞER p+q> 100

SONRA 'Büyük' ​​Yazdır

ENDIF

EĞER p > 50

SONRA 'p Büyük' ​​Yazdır

ENDIF

Bildirim kapsamı için 1 test, şube kapsamı için 2 test

120. Bir ürünün amaçlanan kullanıma uygunluğunu belirlemek ve tutarsızlıkları belirlemek için normalde hangi inceleme kullanılır?

Teknik İnceleme.

121. Bulunan hatalar orijinal olarak kim tarafından belgelenmelidir?

Testçiler tarafından.

122. Dünya çapında geçerli resmi belgelendirme standardı hangisidir?

Bir tane yok.

123. İncelenecek öğeyi oluşturan inceleme katılımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Yazar

124. Yazılımda bir dizi kritik hata düzeltildi. Raporlarla ilgili tüm hatalar tek bir modüldedir. Test yöneticisi, yalnızca raporlar modülünde regresyon testi yapmaya karar verir.

Regresyon testi diğer modüllerde de yapılmalıdır çünkü bir modülün sabitlenmesi diğer modülleri etkileyebilir.

125. Sınır değer analizi neden iyi test durumları sağlar?

Çünkü değerler aralığının 'kenarlarına' yakın farklı durumların programlanması sırasında hatalar sıklıkla yapılır.

126. Bir denetimi diğer gözden geçirme türlerinden farklı kılan nedir?

Eğitimli bir lider tarafından yönetilir, resmi giriş ve çıkış kriterleri ve kontrol listeleri kullanır.

127. Test cihazı neden konfigürasyon yönetimine bağımlı olabilir?

Çünkü konfigürasyon yönetimi, test yazılımının ve test nesnesinin tam sürümünü bilmemizi sağlar.

128. V-Modeli Nedir?

Test faaliyetlerinin yazılım geliştirme aşamalarıyla nasıl bütünleştiğini gösteren bir yazılım geliştirme modeli

129. Bakım testi nedir?

Mevcut yazılımın değiştirilmesi, taşınması veya kullanımdan kaldırılmasıyla tetiklenir

130. Test kapsamı nedir?

Test kapsamı, bir dizi test tarafından gerçekleştirilen test miktarını belirli bir şekilde ölçer (başka bir şekilde türetilir, örneğin spesifikasyona dayalı teknikler kullanılarak). Nerede bir şeyler sayabilirsek ve bu şeylerin her birinin bir testle test edilip edilmediğini söyleyebilirsek, kapsamı ölçebiliriz.

131. Artımlı entegrasyon neden 'büyük patlama' entegrasyonuna tercih edilir?

Artımlı entegrasyon daha iyi erken kusur tarama ve izolasyon yeteneğine sahip olduğundan

132. Terminal modülleri ile başlayan sürece ne denir?

Aşağıdan yukarıya entegrasyon

133. Hangi test faaliyeti sırasında en uygun maliyetli hata bulunabilir?

Test planlaması sırasında

134. Gereksinim aşamasının amacı,

Gereksinimleri dondurmak, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak, test kapsamını tanımlamak

135. Testi neden farklı aşamalara ayırıyoruz?

Aşağıdaki nedenlerden dolayı testi farklı aşamalara ayırdık,

 1. Her test aşamasının farklı bir amacı vardır
 2. Aşamalar halinde test etmeyi yönetmek daha kolaydır
 3. Farklı ortamlarda farklı testler yapabiliriz
 4. Aşamalı testler kullanılarak testin performansı ve kalitesi iyileştirilir

136. DRE nedir?

Test etkinliğini ölçmek için, test etkinliğini ölçmek için DRE (Kusur Giderme Verimliliği) olarak bilinen güçlü bir ölçü kullanılır. DRE'yi hesaplamak için formül

DRE=Test sırasındaki hata sayısı/test sırasındaki hata sayısı + bir kullanıcı tarafından bulunan hata sayısı

137. Test yakalama ve tekrar oynatma olanakları sağlayan test araçlarının kullanımından en çok aşağıdakilerden hangisinin yararlanması muhtemeldir? a) Regresyon testi b) Entegrasyon testi c) Sistem testi d) Kullanıcı kabul testi

Gerileme testi

138. Gerekmesi muhtemel yeniden test miktarını nasıl tahmin edersiniz?

Önceki benzer projelerden alınan metrikler ve geliştirme ekibiyle yapılan tartışmalar

139. Veri akışı analizini neler inceler?

Kod yoluyla yollarda veri kullanımı.

140. Başarısızlık nedir?

Başarısızlık, belirtilen davranıştan bir sapmadır.

141. Test karşılaştırıcıları nelerdir?

Bir yazılıma bazı girdiler koyarsanız, ancak yazılımın doğru sonucu üretip üretmediğine asla bakmazsanız, bu gerçekten bir test midir? Test etmenin özü, yazılımın doğru sonucu üretip üretmediğini kontrol etmek ve bunu yapmaktır ve yazılımın ürettiği ile üretmesi gerekeni karşılaştırmalıyız. Bir test karşılaştırıcısı, bu karşılaştırmanın yönlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

142. Gözden geçirme toplantısında belirlenen tüm konuları, sorunları ve açık noktaları belgelemekten kim sorumludur?

yazar

143. Gayri resmi incelemenin temel amacı nedir

Biraz fayda sağlamanın ucuz bir yolu

144. Test tasarım tekniğinin amacı nedir?

Test koşullarının belirlenmesi ve test senaryolarının belirlenmesi

145. Bir not hesaplama sistemini test ederken, test eden kişi 90'dan 100'e kadar olan tüm puanların A notu vereceğini, ancak 90'ın altındaki puanların vermeyeceğini belirler. Bu analiz şu şekilde bilinir:

Eşit bölümlere ayırma

146. Bir test yöneticisi, bir web uygulamasının otomatik olarak test edilmesi için mevcut kaynakları kullanmak istiyor. en iyi seçim Test cihazı, test otomasyonu, web uzmanı, DBA

147. Bir modül test cihazının testi sırasında 'X' bir hata buldu ve onu bir geliştiriciye atadı. Ancak geliştirici, bunun bir hata olmadığını söyleyerek aynı şeyi reddediyor. 'X' ne yapmalı?

Karşılaşılan hatanın ayrıntılı bilgilerini gönderin ve tekrarlanabilirliği kontrol edin

148. Yazılım öğelerinin, donanım öğelerinin veya her ikisinin birden, aşamalar yerine bir bileşen veya genel bir sistem halinde birleştirildiği bir tür entegrasyon testi.

Büyük Patlama Testi

149. Uygulamada, projeye ve yazılım ürününe bağlı olarak hangi Yaşam Döngüsü modelinin daha fazla, daha az veya farklı geliştirme ve test seviyelerine sahip olabileceği. Örneğin, bileşen testinden sonra bileşen entegrasyon testi ve sistem testinden sonra sistem entegrasyon testi olabilir.

V-Modeli

150. Girdi ve çıktı kapsamını elde etmek için hangi teknik kullanılabilir? İnsan girdisine, bir sisteme arayüzler aracılığıyla girdiye veya entegrasyon testinde arayüz parametrelerine uygulanabilir.

Eşit bölümlere ayırma

151. 'Bu yaşam döngüsü modeli, program ve bütçe riskleri tarafından yönlendirilir' Bu ifade en çok şuna uygundur.

V-Modeli

152. Testler hangi sırayla yapılmalıdır?

En önemlisi önce test edilmelidir.

153. Geliştirme yaşam döngüsünde bir hata ne kadar geç keşfedilirse, düzeltilmesi o kadar pahalı olur. Niye ya?

Hata, daha fazla belge, kod, test vb.

154. Kapsama ölçümü nedir?

Testin eksiksizliğinin kısmi bir ölçüsüdür.

155. Sınır değer testi nedir?

Giriş ve çıkış denklik sınıflarının kenarlarında, altında ve üstünde sınır koşullarını test edin. Örneğin, maksimum 20.000 Rs ve minimum Rs.100 çekebileceğiniz bir banka uygulaması diyelim, bu nedenle sınır değer testinde ortada vurmak yerine sadece kesin sınırları test ediyoruz. Bu, maksimum sınırın üstünde ve minimum sınırın altında test yaptığımız anlamına gelir.

156. COTS neyi temsil eder?

Hazır Ticari.

157.Amacı, test edilen öğenin serbest bırakıldıktan sonra kullanılacağı ortama mümkün olduğunca benzeyen bir sistem veya ağ üzerinde belirli testlerin yapılmasına izin vermektir?

Test ortamı

158. Nelerin proje planına dayandığı, ancak daha fazla ayrıntı içerdiği düşünülebilir?

Faz Test Planı

159. Hızlı Uygulama Geliştirme Nedir?

Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD), resmi olarak işlevlerin paralel bir şekilde geliştirilmesi ve müteakip entegrasyondur. Bileşenler/fonksiyonlar, mini projelermiş gibi paralel olarak geliştirilir, geliştirmeler zaman aşımına uğrar, teslim edilir ve ardından çalışan bir prototip halinde birleştirilir. Bu, müşteriye çok hızlı bir şekilde görecek ve kullanacak bir şey verebilir ve teslimat ve gereksinimleriyle ilgili geri bildirim sağlayabilir. Bu metodoloji kullanılarak ürünün hızlı bir şekilde değiştirilmesi ve geliştirilmesi mümkündür. Ancak bir noktada ürün için ürün spesifikasyonunun geliştirilmesi gerekecek ve üretime geçmeden önce projenin daha resmi kontrollere tabi tutulması gerekecek.

Bakınız - Test Testi

Bakınız - Yazılım Testi Mülakat Soruları Youtube Videosu

Ücretsiz PDF İndirme: Yazılım Testi Mülakat Soruları ve CevaplarıYukarıdaki manuel test görüşme soruları ve cevapları pdf, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli QA Mühendislerine yardımcı olacaktır. Lütfen sayfayı arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşın.