Python Sırası

Python Kuyruğu: FIFO, LIFO Örneği

Python Sırası nedir? Kuyruk, verileri tutan bir kapsayıcıdır. İlk girilen veriler önce kaldırılacaktır ve bu nedenle bir kuyruğa 'İlk Giren İlk Çıkar' (FIFO) adı da verilir. Sıranın iki ucu var