Python Sözlüğü Ekleme: Anahtar/Değer Çifti Nasıl Eklenir

Sözlük, Python'da bulunan önemli veri türlerinden biridir. Sözlükteki veriler, bir anahtar/değer çifti olarak saklanır. İki nokta üst üste(:) ile ayrılır ve anahtar/değer çifti virgül(,) ile ayrılır.

Sözlükteki anahtarlar benzersizdir ve bir dize, tamsayı, demet vb. olabilir. Değerler bir liste veya bir liste, sayılar, dize vb. içindeki bir liste olabilir.

İşte bir sözlük örneği: |_+_|

Bu Python eğitiminde şunları öğreneceksiniz:

Anahtar Sözlüklerdeki Kısıtlamalar

İşte bir sözlükteki anahtarla ilgili kısıtlamaların bir listesi:

  • Bir sözlükte tanımlanan yinelenen bir anahtar varsa, sonuncusu kabul edilir. Örneğin, my_dict = {'Name':'ABC','Address':'Mumbai','Age':30, 'Name': 'XYZ'} sözlüğüne bakalım. ABC ve XYZ olarak. Tercih, tanımlanan sonuncuya, yani 'Ad': 'XYZ'ye verilecektir.
  • Anahtarınızın veri türü bir sayı, dize, kayan nokta, boolean, tanımlama grupları, kayan nokta gibi yerleşik nesneler ve işlevler olabilir.

    Örneğin, my_dict = {bin:'001', hex:'6' ,10:'ten', bool:'1', float:'12.8', int:1, False:'0'};

    İzin verilmeyen tek şey, bir anahtarı köşeli parantez içinde tanımlayamazsınız, örneğin my_dict = {['Name']:'ABC','Address':'Mumbai','Age':30};

Python ile bir sözlükte bir anahtara bir öğe nasıl eklenir?

Sözlükteki anahtarlara öğe eklemek için yerleşik işlev olan append()'i kullanabiliriz. Append() kullanarak sözlüğe eleman eklemek için, önce eklememiz gereken anahtarı bulmalıyız.

Aşağıdaki gibi bir sözlüğünüz olduğunu düşünün: |__+_|

Sözlükteki anahtarlar Ad, Adres ve Yaş'tır. Append() yöntemini kullanarak sözlükteki anahtarların değerlerini güncelleyebiliriz. |_+_|

Değerleri güncelledikten sonra sözlüğü yazdırdığımızda çıktı aşağıdaki gibidir:

Çıktı: |_+_|

Bir sözlüğün öğelerine erişme

Bir sözlük içindeki veriler, bir anahtar/değer çiftinde bulunur. Bir sözlükten öğelere erişmek için, içindeki anahtarla köşeli parantezler (['anahtar']) kullanmanız gerekir.

Aşağıda, köşeli parantez içindeki tuşu kullanarak sözlükten erişim öğelerini gösteren bir örnek verilmiştir. |_+_|

Çıktı: |_+_|

Sözlükte olmayan bir anahtarı kullanmayı denerseniz, aşağıda gösterildiği gibi bir hata verecektir: |_+_|

Çıktı: |_+_|

Sözlükteki öğeleri silme

Sözlükten bir öğeyi silmek için, arasında anahtar kelime.

Sözdizimi: |_+_|

Sözlüğün tamamını silmek için, aşağıda gösterildiği gibi del anahtar sözcüğünü tekrar kullanabilirsiniz: |_+_|

Sözlüğü boşaltmak veya içindekileri temizlemek için aşağıda gösterildiği gibi sözlüğünüzde clear() yöntemini kullanabilirsiniz: |_+_|

Burada, dict içeriğini temizlemek ve tüm sözlüğü silmek için öğenin silinmesini gösteren bir çalışma örneği verilmiştir. |_+_|

Çıktı: |_+_|

Pop() yöntemini kullanarak öğe(ler)i sözlükten silme

del anahtar sözcüğüne ek olarak, sözlükten bir öğeyi kaldırmak için dict.pop() yöntemini de kullanabilirsiniz. pop(), verilen anahtara göre öğeyi silmeye yardımcı olan bir sözlükte bulunan yerleşik bir yöntemdir.

Sözdizimi: |_+_|

pop() yöntemi, verilen anahtar için kaldırılan öğeyi döndürür ve verilen anahtar yoksa, varsayılan değeri döndürür. Varsayılan değer verilmezse ve anahtar sözlükte yoksa hata verir.

İşte bir öğeyi silmek için dict.pop() kullanımını gösteren çalışan bir örnek. |_+_|

Çıktı: |_+_|

Sözlüğe öğe(ler) ekleme

Varolan bir sözlüğe bir öğe eklemek için, sözlük adını ve ardından köşeli parantezleri anahtar adıyla birlikte kullanmanız ve ona bir değer atamanız gerekir.

İşte aynısının bir örneği: |_+_|

Çıktı: |_+_|

Bir sözlükteki mevcut öğeyi/elemanları güncelleme

Bir sözlükteki mevcut öğeleri güncellemek için, değerin güncellenmesini istediğiniz anahtara bir referansa ihtiyacınız vardır.

Yani bir sözlüğümüz var my_dict = {'username': 'XYZ', 'email': 'Bu e-posta adresi spambot'lardan korunuyor. Görüntülemek için JavaScript'i etkinleştirmeniz gerekir.', 'konum':'Mumbai'}.

güncellemek istiyoruz Kullanıcı adı XYZ'den ABC'ye. İşte nasıl güncelleyebileceğinizi gösteren bir örnek. |_+_|

Çıktı: |_+_|

Başka bir sözlüğe sözlük ekleme

Aşağıda gösterildiği gibi iki sözlüğünüz olduğunu düşünün:

Sözlük 1: |_+_|

Sözlük 2: |_+_|

Şimdi my_dict1 sözlüğünün my_dict sözlüğüne eklenmesini istiyorum. Bunu yapmak için my_dict içinde 'name' adında bir anahtar oluşturalım ve buna my_dict1 sözlüğünü atayın.

İşte my_dict1 sözlüğünün my_dict'e eklenmesini gösteren çalışan bir örnek. |_+_|

Çıktı: |_+_|

Şimdi 'name' anahtarını görürseniz, my_dict1 sözlüğüne sahiptir.

Özet:

  • Sözlük, Python'da bulunan önemli veri türlerinden biridir. Sözlükteki veriler, bir anahtar/değer çifti olarak saklanır. Anahtar/değer iki nokta üst üste(:) ile, anahtar/değer çifti virgül(,) ile ayrılır. Sözlükteki anahtarlar benzersizdir ve bir dize, tamsayı, demet vb. olabilir. Değerler bir liste veya bir liste, sayılar, dize vb. içindeki bir liste olabilir.

Bir sözlükteki önemli yerleşik yöntemler:

YöntemAçıklama
açık()Tüm öğeleri sözlükten kaldıracaktır.
ekle()Sözlükteki anahtarların değerlerini güncellemeye yardımcı olan Python'da yerleşik bir işlevdir.
Güncelleme()update() yöntemi, bir sözlüğü diğeriyle birleştirmemize yardımcı olacaktır.
pop ()Öğeyi sözlükten kaldırır.