Angularjs Form Gönderme

AngularJS Form Gönderme Örneği [gönder]

ng-submit kullanarak bir form nasıl gönderilir Bir web sayfasında bilgi gönderme süreçleri normalde web tarayıcısındaki gönder olayı tarafından gerçekleştirilir. Bu olay normalde bilgi göndermek için kullanılır