50 ASP.NET Mülakat Sorusu ve Yanıtı (PDF'yi İndirin)

Bu, adayların ASP .NET mülakat sorusuna hazırlanmalarına yardımcı olan ve bir mülakatçının mülakat sırasında sorabileceği yanıtlara yardımcı olan, en sık sorulan .NET Mülakat Soruları ve Cevaplarının derlenmiş bir listesidir. Bu ASP.NET görüşme sorusu listesinde, iş görüşmesini kolayca tamamlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı yanıtları olan en yaygın olarak sorulan temelden ileri düzeye ASP.NET görüşme sorusu vardır.

Yeni adaylar için en önemli 50 .NET mülakat sorusunun yanı sıra deneyimli geliştiricilerin mülakata hazırlanmalarına yardımcı olacak .NET mülakat sorularını ele aldık. Bu ayrıntılı kılavuz, ASP .NET için İş görüşmenizi kırmanıza yardımcı olacaktır.

1. ASP.Net nedir?

Microsoft tarafından geliştirilen web formları(aspx), MVC, HTML, Javascript, CSS vb. kullanarak yeni nesil web siteleri geliştirebileceğimiz bir çerçevedir. Microsoft Active Server Pages(ASP)'nin halefidir. Şu anda web siteleri geliştirmek için kullanılan ASP.NET 4.0 var. Microsoft tarafından sağlanan ve web sitesi geliştirme için kullanılan çeşitli sayfa uzantıları vardır. Örn: aspx, asmx, ascx, ashx, cs, vb , html, XML vb.

2. Response.Output.Write() ne işe yarar?

Response.Output.Write() kullanarak biçimlendirilmiş çıktı yazabiliriz.

3. ViewState hangi sayfa döngüsü durumunda kullanılabilir?

Init()'den sonra ve Page_Load()'dan önce.

4. Server.Transfer ve Response.Redirect arasındaki fark nedir?

Server.Transfer'de sayfa işleme, müşterinin tarayıcısına geri dönüş yapmadan bir sayfadan diğer sayfaya aktarır. Bu, sunucuda biraz daha az ek yük ile daha hızlı yanıt sağlar. İstemci url geçmişi listesi veya mevcut url Sunucusu, Server.Transfer durumunda güncellenmez.

Response.Redirect, kullanıcının tarayıcısını başka bir sayfaya veya siteye yönlendirmek için kullanılır. İstemcinin tarayıcısının yeni sayfaya yönlendirildiği istemciye geri dönüş gerçekleştirir. Kullanıcının tarayıcı geçmişi listesi, yeni adresi yansıtacak şekilde güncellenir.

5. Tüm Web Formları hangi temel sınıftan devralınır?

Sayfa sınıfı.

6. ASP.NET'teki farklı doğrulayıcılar nelerdir?

 1. Zorunlu alan Doğrulayıcı
 2. Menzil Doğrulayıcı
 3. Doğrulayıcıyı Karşılaştır
 4. Özel Doğrulayıcı
 5. Normal ifade Doğrulayıcı
 6. Özet Doğrulayıcı

7. İki farklı kontroldeki değerlerin eşleştiğinden emin olmanız gerekiyorsa hangi doğrulayıcı kontrolünü kullanırsınız?

Doğrulayıcı kontrolünü karşılaştırın.

8. ViewState nedir?

ViewState, sayfa gönderileri arasında sunucu tarafı nesnelerinin durumunu korumak için kullanılır.

9. Sayfa geri gönderme işleminden sonra görünüm durumu nerede saklanır?

ViewState, istemci tarafında sayfada gizli bir alanda saklanır. ViewState, istemciye ve sunucuya geri taşınır ve sunucuda veya başka herhangi bir harici kaynakta depolanmaz.

10. ViewState'deki öğeler ne kadar süredir var?

Geçerli sayfanın ömrü boyunca var olurlar.

11. ASP.NET'te bulunan farklı Oturum durumu yönetimi seçenekleri nelerdir?

 1. İşlemde
 2. İşlem Dışı.

İşlemde oturumu web sunucusundaki bellekte saklar.

İşlem Dışı Oturum durumu yönetimi, verileri harici bir sunucuda depolar. Harici sunucu, bir SQL Sunucusu veya bir Devlet Sunucusu olabilir. Oturumda depolanan tüm nesnelerin, İşlem Dışı durum yönetimi için seri hale getirilebilir olması gerekir.

12. Bir olay işleyicisini nasıl ekleyebilirsiniz?

Sunucu tarafı denetiminin Öznitelikler özelliğini kullanma.

Örneğin.

btnSubmit.Attributes.Add('onMouseOver','JavascriptCode();')

13. Önbelleğe alma nedir?

Önbelleğe alma, sık erişilen verileri veya dosyaları bellekte tutarak performansı artırmak için kullanılan bir tekniktir. Önbelleğe alınmış bir dosya/veri talebine, o dosyanın gerçek konumu yerine önbellekten erişilecektir.

14. Farklı önbelleğe alma türleri nelerdir?

ASP.NET'te 3 çeşit önbellek vardır:

 1. Çıktı Önbelleğe Alma,
 2. Parça Önbelleğe Alma,
 3. Veri Önbelleğe Alma.

15. Bir sayfanın tamamı yerine bir kısmını önbelleğe almak istiyorsak hangi tür önbelleğe alma kullanılacak?

Parça Önbelleğe Alma: Sayfanın istek tarafından oluşturulan bölümünü önbelleğe alır. Bunun için aşağıdaki kod ile kullanıcı kontrolleri oluşturabiliriz: |_+_|

16. Sayfa yaşam döngüsündeki olayları listeleyin.

1) Page_PreInit
2) Sayfa_Başlangıcı
3) Sayfa_InitComplete
4) Sayfa_Ön Yükle
5) Sayfa_Yük
6) Sayfa_Yükleme Tamamlandı
7) Page_PreRender
8) Oluşturmak

17. web.Config dosyası olmadan çalışan bir web uygulamamız olabilir mi?

Evet

18. Hem web formları hem de mvc ile web uygulaması oluşturmak mümkün müdür?

Evet. Hibrit uygulama oluşturmak için web formları uygulamasına aşağıdaki mvc derleme referanslarını eklemeliyiz. |_+_|

19. App_Code klasörüne farklı dillerdeki kod dosyalarını ekleyebilir miyiz?

Hayır. Kod dosyalarının App_code klasöründe tutulabilmesi için aynı dilde olması gerekir.

20. Korumalı Yapılandırma Nedir?

Bağlantı dizesi bilgilerinin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir özelliktir.

21. Bir ASP.NET uygulamasından e-posta göndermek için kod yazılsın mı?

MailMessage ve SmtpMail, System.Web.Mail ad alanı olarak tanımlanan sınıflardır.

22. Tarayıcının bir ASPX sayfasını önbelleğe almasını nasıl engelleyebiliriz?

Response nesnesinin Cache özelliği tarafından açığa çıkarılan HttpCachePolicy nesnesinde SetNoStore yapabiliriz: |_+_|

23. Aspx sayfasında doğrulamaları uygulamak için iyi uygulama nedir?

İstemci tarafı doğrulama, bir web sayfasının verilerini doğrulamanın en iyi yoludur. Ağ trafiğini azaltır ve sunucu kaynaklarından tasarruf sağlar.

24. Global.asax dosyasında bulundurabileceğimiz olay işleyicileri nelerdir?

Uygulama Olayları: Application_Start , Application_End, Application_AcquireRequestState, Application_AuthenticateRequest, Application_AuthorizeRequest, Application_BeginRequest, Application_Disposed, Application_EndRequest, Application_Error, Application_PostRequestHandlerExecute, Application_PreRequestHandlerExecute,Application_PreSend_AuthorizeRequest,Application_PreSend_RequestRequest,Application_PreSend_RequestCon,

Oturum Etkinlikleri: Oturum_Başlat,Oturum_Bitiş

25. Bir Web servisini çağırmak için hangi protokol kullanılır?

HTTP Protokolü

26. Bir asp.net uygulaması için birden fazla web yapılandırma dosyamız olabilir mi?

Evet.

27. Web yapılandırması ile makine yapılandırması arasındaki fark nedir?

Web yapılandırma dosyası, makine yapılandırmasının bir makineye veya sunucuya özgü olduğu bir web uygulamasına özgüdür. Bir sunucuda yalnızca bir makine yapılandırma dosyasına sahip olabileceğimiz gibi, bir uygulamada birden çok web yapılandırma dosyası olabilir.

28. Rol tabanlı güvenliği açıklayın ?

Kuruluştaki kullanıcı gruplarına atanan rollere dayalı olarak güvenliği uygulamak için kullanılan Rol Tabanlı Güvenlik.

Ardından, kuruluştaki rollerine göre kullanıcılara izin verebilir veya reddedebiliriz. Windows, Yöneticiler, Kullanıcılar ve Misafirler dahil olmak üzere çeşitli yerleşik grupları tanımlar. |_+_|

29. Sayfalar Arası Gönderme Nedir?

Bir web sayfasında gönder düğmesine tıkladığımızda, sayfa verileri aynı sayfaya gönderiyor. Verileri farklı sayfalara gönderdiğimiz tekniğe Sayfalar Arası gönderi denir. Bu, geri göndermeye neden olan düğmenin POSTBACKURL özelliği ayarlanarak gerçekleştirilebilir. Önceki Sayfanın Findcontrol yöntemi, sayfanın gönderildiği sayfadaki yayınlanan değerleri almak için kullanılabilir.

30. Temaları bir asp.net uygulamasına nasıl uygulayabiliriz?

Temayı web.config dosyasında belirtebiliriz. Temayı uygulamak için kod örneği aşağıdadır: |__+_|

31. ASP.Net'te RedirectPermanent nedir?

RedirectPermanent İstenen URL'den belirtilen URL'ye kalıcı bir yeniden yönlendirme gerçekleştirir. Yeniden yönlendirme yapıldıktan sonra, 301 Moved Permanently yanıtını da döndürür.

32. MVC nedir?

MVC web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Web uygulama tabanı, uygulama mantığını kullanıcı arayüzünden ayıran Model-Görünüm-Denetleyici modeli üzerine kuruludur ve kullanıcıdan gelen girdi ve olaylar Denetleyici tarafından kontrol edilecektir.

33. Pasaport doğrulamanın işleyişini açıklayın.

Her şeyden önce pasaport kimlik doğrulama çerezini kontrol eder. Çerez mevcut değilse, uygulama kullanıcıyı sayfadaki Passport Sign'a yönlendirir. Pasaport hizmeti, oturum açma sayfasında kullanıcı ayrıntılarını doğrular ve geçerliyse, kimliği doğrulanmış tanımlama bilgisini istemci makinede saklar ve ardından kullanıcıyı istenen sayfaya yönlendirir.

34. Pasaport doğrulamanın avantajları nelerdir?

Tüm web sitelerine tek giriş kimlik bilgileri kullanılarak erişilebilir. Bu nedenle, her web sitesi için oturum açma bilgilerini hatırlamanıza gerek yoktur.

Kullanıcılar bilgilerini tek bir yerde tutabilirler.

35. asp.net Güvenlik Kontrolleri nelerdir?

 • : Kullanıcıların kimlik bilgilerini girmelerine izin veren standart bir oturum açma özelliği sağlar
 • : Oturum açmış kullanıcının adını görüntülemenizi sağlar
 • : Kullanıcının kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını görüntüler
 • : Seçilen şablona bağlı olarak çeşitli oturum açma görünümleri sağlar
 • : kullanıcılara kayıp şifrelerini e-posta ile gönder

36. Web kontrolleri için JavaScript'i nasıl kaydedersiniz? Attribtues.Add(scriptname,scripttext) yöntemini kullanarak javascript'i kontroller için kaydedebiliriz.

37. Kontroller hangi durumda tam olarak yüklenir?

Sayfa yükleme olayı.

38. boks ve kutu açılımı nedir?

Boks, referans tipi değişkenine bir değer tipi atamaktır.

Kutudan çıkarma, boksun tersidir, yani. Değer türü değişkenine referans türü değişkeni atama.

39. Güçlü yazmayı ve zayıf yazmayı ayırt edin

Güçlü yazımda, değişkenin veri türleri derleme zamanında kontrol edilir. Öte yandan, zayıf yazma durumunda, değişken veri türleri çalışma zamanında kontrol edilir. Güçlü yazım durumunda derleme hatası olasılığı yoktur. Komut dosyaları zayıf yazım kullanır ve bu nedenle çalışma zamanında sorunlar ortaya çıkar.

40. Tüm doğrulama kontrollerini çalışmaya nasıl zorlayabiliriz?

Page.Validate() yöntemi, tüm doğrulama denetimlerini çalıştırmaya ve doğrulama gerçekleştirmeye zorlamak için kullanılır.

41. Tekrarlayıcı kontrolünün tüm şablonlarını listeleyin.

 • ÖğeŞablon
 • AlternatingltemŞablon
 • AyırıcıŞablon
 • Başlık Şablonu
 • AltbilgiŞablon

42. ASP.NET'teki başlıca yerleşik nesneleri listele?

 • Başvuru
 • Rica etmek
 • Cevap
 • sunucu
 • Oturum, toplantı, celse
 • Bağlam
 • İz

43. web.config dosyasındaki appSettings Bölümü nedir?

Web yapılandırma dosyasındaki appSettings bloğu, tüm uygulama için kullanıcı tanımlı değerleri ayarlar.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında, veritabanı bağlantısı için proje boyunca belirtilen ConnectionString bölümü kullanılır: |_+_|

44. RangeValidator denetimi hangi veri türünü destekler?

RangeValidator denetimi tarafından desteklenen veri türleri Integer, Double, String, Currency ve Date'dir.

45. HtmlInputCheckBox denetimi ile HtmlInputRadioButton denetimi arasındaki fark nedir?

HtmlInputCheckBoxcontrol'de çoklu öğe seçimi mümkündür, oysa HtmlInputRadioButton kontrollerinde öğe grubundan yalnızca tek öğe seçebiliriz.

46. ​​Yerelleştirilmiş bir uygulama oluşturmak için hangi ad alanları gereklidir?

System.Globalization

Sistem.Kaynaklar

47. ASP.NET'te farklı çerez türleri nelerdir?

Oturum Çerezi - Kullanıcı oturumu kapatmayana kadar tek bir oturum için istemci makinede kalır.

Kalıcı Çerez - Bir kullanıcının makinesinde 10 gün, bir ay ve hiçbir zaman gibi süre sonu için belirtilen bir süre boyunca kalır.

48. Web servisinin dosya uzantısı nedir?

Web servisleri .asmx dosya uzantısına sahiptir.

49. ADO.NET'in bileşenleri nelerdir?

ADO.Net'in bileşenleri Veri Kümesi, Veri Okuyucu, Veri Bağdaştırıcısı, Komut, bağlantıdır.

50. ExecuteScalar ve ExecuteNonQuery arasındaki fark nedir?

ExecuteScalar, ExecuteNonQuery'nin sorgudan etkilenen satır sayısı dışında herhangi bir değer döndürmediği çıktı değerini döndürür. ExecuteScalar tek bir değer getirmek için, ExecuteNonQuery ise Insert ve Update deyimlerini yürütmek için kullanılır.